Naujienos

Skirkite 2 proc. GPM mūsų veiklai!

2018 Sausio 16, 11:45

VšĮ "Rytų Europos studijų centras" - jau vienuoliktus veiklos metus skaičiuojantis analitinis centras. Esame nevyriausybinė, ne pelno organizacija, veikianti vykdomų projektų pagrindu, todėl visos paramos formos mums yra svarbios užtikrinti veiklų tęstinumą ir kokybę. Kviečiame prisidėti prie RESC veiklos ir skirti mums paramą, kuri jums nieko nekainuoja - 2 proc. GPM. 

Plačiau
Nauja studija - ES Rytų partnerystės politika: kaštai, nauda ir ateities iššūkiai 2017 Lapkričio 16, 14:00
RESC džiaugiasi galėdamas pristatyti studiją „Europos Sąjungos Rytų partnerystės politika: kaštai, nauda ir ateities iššūkiai", kurioje aptariami šešių Rytų partnerystės šalių bendri ir atskiri pasiekimai, problemos ir kylantys iššūkiai. Didžiausią dėmesį skiriant pažangiosioms Rytų partnerystės valstybėms - Gruzijai, Moldovai ir Ukrainai - studijoje keliamas klausimas dėl tolesnio reformų proceso, efektyvaus teisėkūros harmonizavimo prie ES teisyno (acquis) ir politinės valios išlikti eurointegracijos kelyje. Į tai yra žvelgiama per proceso kaštų bei naudos prizmę, skaidant ją į valdžios, verslo ir visuomenės lygmenis.
Plačiau

Pasikeitė Rytų Europos studijų centro vadovas 

2017 Rugsėjo 07, 14:22

Nuo rugpjūčio mėn. pabaigos Rytų Europos studijų centrui laikinai vadovauja Dovilė Šukytė. Vadovo pasikeitimas įvyko RESC direktoriui Linui Kojalai išvykus pagal Fulbright studijų programą į Harvardo universitetą, JAV. 

Plačiau
Išrinkta RESC valdyba 2017 Birželio 05, 12:50

Rytų Europos studijų centre 2017 m. biržeio 2 d. įvykusiame dalininkų susirinkime patvirtinti organizacijos įstatų pakeitimai bei naujas valdymo organas - valdyba.

Plačiau

Saugumo situacijos Baltijos šalyse apžvalga

2016 Rugsėjo 19, 17:57

Pristatome RESC praktikanto Justino Mickaus tekstą, kuriame apžvelgiama Baltijos valstybių saugumo situacija vertinama per aktualių geopolitinių įvykių perspektyvą. Tekste nagrinėjama: kokios grėsmės regiono saugumui yra matomos, kokios strategijos toms grėsmėms pašalinti yra taikomos ir kokie klausimai lieka už įprastinės diskusijos ribų. Pirmojoje teksto dalyje apžvelgiami du pagrindiniai grėsmės veiksniai: tradicinė Rusijos karinės agresijos grėsmė ir Kremliaus vykdoma hibridinio karo kampanija. Antrojoje dalyje trumpai aprašomi saugumui pavojų keliantys veiksniai, kurie dažnai lieka ignoruojami dominuojančiame diskurse: tai ekonominis, politinis ir socialinis Baltijos šalių klimatas bei trišalio bendradarbiavimo stygius.

Plačiau
Visos naujienos

Šiuo metu vyksta

Susitikimas Kauno Aleksandro Puškino gimnazijoje 2018 Kovo 16, 10:45
Š.m. kovo 15 dieną įvyko devintasis susitikimas su vyresniųjų klasių mokiniais tautinių mažumų mokykloje. Susitikimas įvyko Kauno Aleksandro Puškino gimnazijoje. Susitikimo metu siekiama paskatinti jaunuosius Lietuvos piliečius, etninių mažumų atstovus, įgyvendinti savo svajones ir prisidėti prie Lietuvos valstybės kūrimo. Taip pat siekiama paneigti susiformavusius stereotipus susijusius su tuo, kad etninių mažumų atstovai turi mažiau teisių ir galimybių įgyvendinti savo svajones Lietuvoje ir ateityje tapti sėkmingais.
Plačiau
Susitikimas Šalčininkų Santarvės gimnazijoje 2018 Kovo 15, 10:37

Š.m. kovo 14 dieną įvyko aštuntasis susitikimas su vyresniųjų klasių mokiniais tautinių mažumų mokykloje. Susitikimas įvyko Šalčininkų Santarvės gimnazijoje. Susitikimo metu siekiama paskatinti jaunuosius Lietuvos piliečius, etninių mažumų atstovus, įgyvendinti savo svajones ir prisidėti prie Lietuvos valstybės kūrimo. Taip pat siekiama paneigti susiformavusius stereotipus susijusius su tuo, kad etninių mažumų atstovai turi mažiau teisių ir galimybių įgyvendinti savo svajones Lietuvoje ir ateityje tapti sėkmingais.

Plačiau
Susitikimas Vilniaus Ateities mokykloje 2018 Kovo 14, 10:34
Š.m. kovo 13 dieną įvyko septintasis susitikimas su vyresniųjų klasių mokiniais tautinių mažumų mokykloje. Susitikimas įvyko Vilniaus Ateities mokykloje. Susitikimo metu siekiama paskatinti jaunuosius Lietuvos piliečius, etninių mažumų atstovus, įgyvendinti savo svajones ir prisidėti prie Lietuvos valstybės kūrimo. Taip pat siekiama paneigti susiformavusius stereotipus susijusius su tuo, kad etninių mažumų atstovai turi mažiau teisių ir galimybių įgyvendinti savo svajones Lietuvoje ir ateityje tapti sėkmingais.
Plačiau
Apklausų rezultatų pristatymas Tbilisyje 2018 Kovo 12, 09:11
Kovo 9 dieną RESC kartu su partneriais pristatė projekto “Georgia on European Way: [...]/ Gruzija pakeliui į Europą” publikacijos-apklausų rezultatus, atskleidžiančius kiek Gruzijos vietos verslas yra informuotas apie Laisvos prekybos sutartį su ES bei ar ketina eksportuoti į ES. Pristatyme dalyvavo 168 visuomeninės organizacijos ir 559 smulkios ir vidutinės įmonės iš 61 Gruzijos rajono.
Plačiau
Mokymai nevyriausybinėms organizacijoms Gruzijos Kachečio regione 2018 Kovo 08, 14:44

Š.m. kovo 6-7 dienomis Telavyje, Kakheti regione, įvyko Gruzijos pilietinės visuomenės organizacijų gebėjimų gilinimo mokymai. Mokymai yra dalis RESC vadovaujamo projekto “Georgia on European Way: Creation of Effective Model for DCFTA and SME Strategy Implementation” dalis. Projektas remiamas Europos Sąjungos ir įgyvendinamas tarptautinių Europos ir Gruzijos organizacijų konsorciumo.

Plačiau
Visi renginiai