2017 m.

16-12-2017

Diskusija „Visuomeninės žiniasklaidos ir žiniasklaidos reguliuotojų vaidmuo dezinformacijos srityje“


Š. m. gruodžio 15 d. Vilniuje įvyko RESC kartu su Slovakijoje įsikūrusia nepriklausoma žiniasklaidos tyrimo organizacija MEMO 98 organizuota apvalaus stalo diskusija „Visuomeninės žiniasklaidos ir žiniasklaidos reguliuotojų vaidmuo dezinformacijos srityje“ skirta apžvelgti ir įvertinti visuomeninės žiniasklaidos padėtį Vidurio ir Rytų Europoje. Renginyje dalyvavo žiniasklaidos ekspertai iš Lietuvos, Estijos, Lenkijos, Slovakijos, Ukrainos, Baltarusijos, Vengrijos, Moldovos, Kroatijos, Bulgarijos ir Didžiosios Britanijos, kurie pristatė bei aptarė savo valstybių nacionalinių transliuotojų monitoringų rezultatus, kurie buvo vykdomi nuo lapkričio 1 d. iki lapkričio 21 d. Susitikime taip pat buvo bendrai apžvelgta ir įvertinta žiniasklaidos laisvė ir galimybės ją pagerinti.

Pirmosios diskusijos metu buvo pristatyti atlikto visuomeninės žiniasklaidos monitoringo rezultatai ir nustatyta, kad Baltijos šalyse, Čekijoje ir Slovakijoje žiniasklaida yra didžiąja dalimi laisva ir nepriklausoma, o visuomenei nacionalinis transliuotojas pateikia kokybiškas, objektyvias naujienas, kurios remiasi įvairiais, patikrintais šaltiniais, dažnai pateikimas kritiškas požiūris į vietines valdžios institucijas. Tuo tarpu Lenkijos ir Vengrijos nacionalinių transliuotojų padėtis blogėja, šie pasižymi didesniu šališkumu, mažesne šaltinių įvairove, priklausomybe nuo valdžios institucijų, o žiniose dažnai pateikiamas iš anksto valstybės nustatytas naratyvas. Išanalizavus statistinius duoemnis paaiškėjo, kad daugiausiai dėmesio valstybių nacionaliniai transliuotojai skiria užsienio įvykių apžvalgai, politikai bei kultūrai.

Antroje susitikimo dalyje dėmesys buvo skirtas žiniasklaidos vaidmeniui ir įtakai visuomenei. Ekspertai iš Bulgarijos, Kroatijos, Lenkijos, Latvijos Lietuvos diskutavo apie nepriklausomos žiniasklaidos vaidmenį visuomenės edukacijos ir demokratijos plėtojimo procesuose, buvo išskirta stabilaus finansavimo reikšmė žiniasklaidos pateikiamam turiniui ir kokybei. Vis dėlto ekspertai pabrėžė, kad svarbu naudoti ir kitus, inovacinius ir daug lėšų nereikalaujančius būdus žinioms skleisti, pavyzdžiui, socialinius tinklus.

Trečioje diskusijoje kalbėtojai pabrėžė sudėtingą Moldovos ir Ukrainos situaciją, didelį žiniasklaidos šališkumą politiniais klausimais, valstybės dažnai naudoja griežtas kontrolės priemones ne tik valdydamos žiniasklaidą, tačiau ir kitą per televiziją rodomą turinį. Diskusijos metu buvo pabrėžta, kad nuomonių ir žiniasklaidos pliuralizmas yra svarbus norint toliau vystyti demokratijos pagrindus.