2018 m.

08-03-2018

Mokymai nevyriausybinėms organizacijoms Gruzijos Kachečio regione


Š.m. kovo 6-7 dienomis Telavyje, Kakheti regione, įvyko Gruzijos pilietinės visuomenės organizacijų gebėjimų gilinimo mokymai. Mokymai yra dalis RESC vadovaujamo projekto “Georgia on European Way: Creation of Effective Model for DCFTA and SME Strategy Implementation” dalis. Projektas remiamas Europos Sąjungos ir įgyvendinamas tarptautinių Europos ir Gruzijos organizacijų konsorciumo.

Projektu siekiama išspręsti nepakankamą Gruzijos informuotumą apie galimybes, kurias suteikia Deep ir Comprehensive Free Trade Agreement (DCFTA) sutartis, kuri yra neatsiejama 2014 m. Pasirašyto ES ir Gruzijos asociacijos susitarimo dalis.

Mokymų, kuriais siekiama padėti visiems Gruzijos regionams, tikslas yra sudaryti sąlygas pilietinės visuomenės organizacijoms savarankiškai vykdyti visuomenės informavimo kampanijas apie DCFTA įgyvendinimą Gruzijoje. Vykdant šiuos renginius taip pat bus organizuojami pajėgumų ugdymo mokymai ir seminarai mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) bei valstybės pareigūnams. Be to, bus sukurta DCFTA Vietinė patariamoji taryba ir DCFTA Centrinė patariamoji taryba. Galiausiai bus parengtas išsamus projekto tyrimas, kuriame bus pateikti nuoseklūs pilietinės visuomenės organizacijų ir MVĮ vertinimai, vykdomi projekto pradžioje ir pabaigoje, kartu pateikiant patariamųjų tarybų posėdžių rekomendacijas. Šiuo metu norėtume pasidalinti mūsų pradine studija "Gruzijos MVĮ ir pilietinės visuomenės organizacijų rezultatai, vykdant DCFTA" anglų ir gruzinų kalbomis.

Keletas renginio nuotraukų: