2018 m.

12-03-2018

Apklausų rezultatų pristatymas Tbilisyje


Kovo 9 dieną RESC kartu su partneriais pristatė projekto “Georgia on European Way: [...]/ Gruzija pakeliui į Europą” publikacijos-apklausų rezultatus atskleidžiančius kiek Gruzijos vietos verslas yra informuotas apie Laisvos prekybos sutartį su ES bei ar ketina eksportuoti į ES. Pristatyme dalyvavo 168 visuomeninės organizacijos ir 559 smulkios ir vidutinės įmonės iš 61 Gruzijos rajono. 

Tyrimuose buvo išnagrinėtos Europos Sąjungos ir Gruzijos sudarytos "Deep and Comprehensive Free Trade Agreement" (DCFTA) galimybės ir įvertinti pagrindiniai Gruzijos mažų ir vidutinių įmonių bei pilietinės visuomenės organizacijų iššūkiai.

"Gruzijos pilietinės visuomenės organizacijos labiau suvokia DCFTA ir jos teikiamas galimybes nei regioninės mažosios ir vidutinės įmonės. 1/3 apklaustųjų pilietinės visuomenės organizacijų nurodė, kad jau dirba su DCFTA susijusiomis temomis ", - teigė Natia Dagelashvili iš Gruzijos politikos instituto.

Tarp mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) atlikta apklausa parodė, kad iš visų apklaustų regioninių MVĮ tik 23 proc. eksportuoja savo produktus. Pagrindiniai eksporto regionai yra Gurija (47% apklaustųjų MVĮ eksportuoja), Imeretis (37,5%) ir Adžara (33%), o Samtskhe-Javakheti regionas parodė žemiausius eksporto skaičius (7%).

Be to, tik 15 proc. apklaustų mažų ir vidutinių įmonių eksportuoja tik į ES šalis; 27% eksportuoja tiek į ES, tiek į kitas rinkas; o dauguma eksportuojančių MVĮ (58%) eksportuoja į ne ES šalis.

"Nepaisant to, kad Gruzijos mažosios ir vidutinės įmonės teigiamai vertina DCFTA, jose trūksta gilesnio supratimo ir gairių, kaip pasiekti ES vieningąją rinką, kur ieškoti finansinės paramos ir kokius gamybos standartus taikyti norint pasiekti ES standartus," - sakė Konstantinas Zhgenti iš Verslo konsultacijų organizacijų asociacijos Tbilisyje.

Dominik Papenheim, ES delegacijos atstovo Gruzijoje, sakė: "Šiandien pristatytas projektas yra vienas iš kelių ES4Business iniciatyvos projektų, kuriais remiamos Gruzijos mažos ir vidutinės įmonės, padedant gauti finasinę paramą, stiprinant verslo įgūdžius ir padedant patekti į naujas rinkas. Iš viso 63 000 Gruzijos bendrovių iš ES jau gavo 711 mln. Eur, kad galėtų sėkmingiau realizuotų savo potencialą ir prisidėtų prie ekonomikos augimo."

"Šiandien aptartos apklausos tikslas yra padėti pamatus Gruzijos pilietinės visuomenės organizacijų mokymams apie DCFTA įgyvendinimą. Po mokymų regioninės pilietinės visuomenės organizacijos turi stengtis įsidarbinti ir padėti regioninėms mažoms ir vidutinėms įmonėms patekti į ES bendrąją rinką. Be to, Gruzijos visuomenė bus informuota apie ekonomines galimybes, kurias suteikia DCFTA ", - sakė Dovile Sukyte, Rytų Europos studijų centro direktorė.

Gruzijos MVĮ ir pilietinės visuomenės organizacijų pažangos DCFTA tyrimų rezultatai yra prieinami anglų ir gruzinų kalbomis.

"Gruzija Europos keliu: efektyvaus modelio kūrimas DCFTA ir MVĮ strategijos įgyvendinimui" - tai Europos Sąjungos remiamas tarptautinių nevyriausybinių organizacijų konsorciumo įgyvendinamas projektas. Projektą įgyvendina: Rytų Europos studijų centras (RESC, Lietuva) Verslo konsultacijų organizacijų asociacija (ABCO, Gruzija), Gruzijos politikos institutas (GIP, Gruzija), GLOBSEC politikos institutas (GPI, Slovakija), Asociacija Kaukazo genetika (Gruzija), ATINATI (Gruzija) ir Jaunųjų mokslininkų sąjunga "Intelektas" (Gruzija). Projektas įgyvendinamas nuo 2017 m. balandžio iki 2019 m. balandžio mėn.

Keletas renginio nuotraukų: