2018 m.

23-03-2018

Susitikimai tautinių mažumų mokyklose 


Š.m. sausio 17 d. prasidėjo vizitų ciklas tautinių mažumų mokyklose, kurių metu vyko diskusijos su vyresniųjų klasių atstovais apie svajonių įgyvendinimą, profesijos pasirinkimą, pilietiškumą ir Idėją Lietuvai. Šių susitikimų tikslas paskatinti jaunuosius Lietuvos piliečius, etninių mažumų atstovus, įgyvendinti savo svajones ir prisidėti prie Lietuvos valstybės kūrimo. Tuo pačiu buvo siekiama paneigti susiformavusius stereotipus susijusius su tuo, jog etninių mažumų atstovai turi mažiau teisių ir galimybių įgyvendinti savo svajones ir ateityje tapti sėkmingais. 

Susitikimai įvyko:  Šiaulių „Santarvės‟ gimnazijoje , Visagino „Atgimimo‟ gimnazijoje, Vilniaus „Šolomo Aleichemo ORT‟ gimnazijoje, Trakų r. Lentvario „Versmės‟ gimnazijoje, Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijoje, Vilniaus r. Pagirių gimnazijoje,  Vilniaus „Ateities‟ mokykloje, Šalčininkų „Santarvės‟ gimnazijoje, Kauno Aleksandro Puškino gimnazijoje, Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazijoje. 

Iš viso buvo surengta dešimt susitikimų. Susitikimuose dalyvavo žurnalistai iš RusRadio.lt bei RU.DELFI.LT ir kiti žinomi Lietuvos visuomenės veikėjai.

Šie vizitai yra sudėtinė projekto „East or West, Home is Best‟ dalis. Projektas įgyvendinamas Rytų Europos studijų centro (RESC) kartu su Lietuvos žiniasklaidos priemonėmis rusų bei lenkų kalbomis – RusRadio.lt, RU.DELFI.LT ir Znad Wilii. Projekto tikslas – sukurti kokybišką ir laisvai prieinamą žiniasklaidos turinį Lietuvos tautinėms mažumoms, skatinti bendrystę ir piliečių įsitraukimą į Lietuvos visuomenės gyvenimą. Siekiant įgyvendinti projekto tikslus, lietuviškos žiniasklaidos priemonės rusų bei lenkų kalbomis – RusRadio.lt, DELFI.RU ir Znad Wilii organizavo diskusijas su visuomenės veikėjais, tarp kurių buvo žinomi aktoriai, muzikantai, mokslininkai ir sportininkai. Taip pat, įvairių diskusijų pagrindu buvo rengiami straipsniai. Be to, buvo kuriamas straipsnių bei video ciklas, kurių tikslas yra išryškinti skirtingų tautybių žmonių indėlį į Lietuvos istoriją ir valstybingumą. Visą projekto metu sukurta medžiagą galite rasti čia.

Šis projektas yra finansuojamas Šiaurės Ministrų Tarybos biuro Lietuvoje (angl. The Nordic Council of Ministers Office in Lithuania).

Nuotraukos iš pirmojo susitikimo Šiaulių „Santarvės‟ gimnazijoje: 

   
     


Nuotraukos iš antrojo susitikimo Visagino „Atgimimo‟ gimnazijoje: 

     


Nuotraukos iš trečiojo susitikimo Vilniaus „Šolomo Aleichemo ORT‟ gimnazijoje: 

     
 


Nuotraukos iš ketvirtojo susitikimo Trakų r. Lentvario „Versmės‟ gimnazijoje: 

     


Nuotraukos iš penktojo susitikimo Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijoje:

     
     


Nuotraukos iš šeštojo susitikimo Vilniaus r. Pagirių gimnazijoje: 

     


Nuotraukos iš septintojo susitikimo Vilniaus „Ateities‟ mokykloje: 

     
 

 

Nuotraukos iš aštuntojo susitikimo Šalčininkų „Santarvės‟ gimnazijoje: 

     
   


Nuotraukos iš devintojo susitikimo Kauno Aleksandro Puškino gimnazijoje:

     


Nuotraukos iš dešimtojo susitikimo Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazijoje: