2018 m.

03-05-2018

Kvietimas teikti paraiškas Gruzijos organizacijoms prisidėti prie DCFTA informavimo kampanijos


Gruzijos pilietinės visuomenės organizacijos, įsteigtos regionuose, yra skatinamos kreiptis gauti paramą. Ši parama yra skirta remti veiklą, kuri prisideda prie Gruzijos gyventojų supratingumo skatinimo apie gilios ir visapusiškos laisvosios prekybos zoną (angl. Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA)). Ši parama yra Europos Sąjungos projekto „Gruzija – Europos kelyje: veiksmingo modelio sukūrimas DCFTA ir SME strategijos įgyvendinimui“ dalis, kurią įgyvendino RESC kartu su partneriais. Lietuvos Vystomasis Bendradarbiavimas ir Paramos Demokratijai programa yra vieni iš projekto finansuotojų.

Projektas siekia padidinti ir remti Gruzijos pilietinių visuomenės organizacijų vaidmenį didinant visuomenės sąmoningumą, supratimą ir paramą įgyvendinant DCFTA susitarimą, kuris pradėjo veikti nuo 2016 m. birželio tarp Gruzijos ir Europos Sąjungos. Šis susitarimas numato geresnes sąlygas Gruzijos gamintojams patekti į Europos rinką. Remiantis 2017 metų vasarą atlikta projekto vykdytojų atlikta apklausą, didžioji dalis visų Gruzijos regionų pilietinių visuomenės organizacijų – net apie 92 proc., yra suinteresuotos dirbti su DCFTA susijusiais klausimais. Apklausos metu tik 5 proc. pilietinių visuomenės organizacijų tikino, kad DCFTA įgyvendinimas yra tarp jų veiklos sričių. Atsižvelgiant į esamą norą atlikti didesnį vaidmenį DCFTA srityje, projektų vykdytojai, remiant regionines pilietines visuomenės organizacijas, siekia visų pirma padėti šioms organizacijoms prisidėti prie vykstančių diskusijų ir informavimo apie DCFTA, antra, tapti aktyviais veikėjais šių regionų bendruomenėse ir įtraukti bei informuoti visuomenę, ypač mažuosius ir vidutinius verslus, apie DCFTA suteikiamas galimybes. Tikimasi, kad pilietinės visuomenės organizacijoms Gruzijos regionuose bus paskirstyta 60 smulkių paramų iki 1000 eurų.

Paramos teikimas turi būti grindžiamas dvejomis temomis:

I. Sąmoningumo ugdymas apie DCFTA Gruzijos visuomenėje;        

II. Visuomenės smulkiųjų ir vidutinių įmonių bei valstybės tarnautojų informavimas apie DCFTA

Plačiau apie projektą anglų ir gruzinų kalbomis galite sužinoti čia ir čia.

Projekto įgyvendintojai: