Publikacijos

1-os DCFTA Centrinės patariamosios tarybos Tbilisyje susitikimo santrauka ir rezultatai.  EN
Tautinės Mažumos Lietuvoje. Simonas Klimanskis et al. 2017. Studija   LT
Vokietijos kova su melagingomis naujienomis. Marius Mortsiefer. Skaitiniai Nr. 1  EN
Gruzijos pilietinės visuomenės bei smulkaus ir vidutinio verslo apklausų rezultatai dėl įsitraukimo į visapusiškos laisvosios prekybos zonos su ES įgyvendinimo. 2018. Pradinė studija  EN  Initial Study_GEO
Kas yra Laisvosios prekybos sutartis tarp Sakartvelo ir ES, bei kuo ji naudinga smulkiam ir vidutiniam Sakartvelo verslui? Mokomoji medžiaga, 2018  EN  DCFTA Toolkit_Georgian
< Ankstesnis Kitas >