Organizacijų valdymo mokymai Goro provincijos (Afganistanas) nevyriausybinio sektoriaus ir administracijos atstovams

Lap 5, 2012 | 2012, Naujienos, Renginiai

Lapkričio 6 dieną Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijos atkūrimo grupės (PAG) bazėje prasideda organizacijų valdymo mokymai provincijos nevyriausybinių organizacijų (NVO) ir administracijos atstovams. Planuojama, kad žmogiškųjų išteklių vadybos, bendruomenės organizavimo bei įgalinimo principų, planavimo ir gero organizatoriaus kompetencijų mokysis 15 afganų; mokymus ves Rytų Europos studijų centro (RESC) siunčiami ekspertai Paulius Godvadas ir Vilija Navickaitė.
„Planuojant sėkmingą atsakomybės už saugumą perdavimą vietinei Afganistanto valdžiai, šalyje būtina stiprinti žmogiškuosius gebėjimus, taip prisidedant prie aktyvios pilietinės visuomenės, gebančios prisiimti atsakomybę už savo šalies vystymąsi, kūrimo”,- pastebi RESC direktorė Kristina Vaičiūnaitė. „Džiaugiamės, kad per septynerius Lietuvos PAG gyvavimo metus Goro provincijos infrastruktūra keičiasi, tačiau būtina atkreipti dėmesį, jog ne mažiau svarbi yra žmogiškoji dimensija – vietos gyventojų ir iš Lietuvos siunčiamų ekspertų dalinimąsis patirtimi gali prisidėti prie efektyvesnio provincijos valdymo.”
Mokymai, susitikimai su vietinėmis nevyriausybinėmis organizacijomis bei Goro provincijos gubernatoriumi yra sudėtinė RESC vykdomo projekto „Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijos administracijos ir nevyriausybinių organizacijų gebėjimų stiprinimas“ dalis. Projektu siekiama stiprinti vietos nevyriausybinių organizacijų bei administracijos atstovų organizacijų valdymo gebėjimus, žinias apie organizacijų kasdienį darbą, jų plėtrą bei vystymą, socialinę atsakomybę, vietą ir svarbą valstybės vystymuisi taip prisidedant prie efektyvaus atsakomybės perdavimo vietinei Afganistano valdžiai. Projektas, finansuojamas LR Užsienio reikalų ministerijos iš Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšų, tęsis iki š.m. lapkričio pabaigos.
Programas, nukreiptas į Goro provincijos NVO ir administracijos gebėjimų stiprinimą, RESC vykdo nuo 2010-ųjų metų. Įgyvendintomis mokymo programomis siekta prisidėti prie projektų rengimo ir valdymo, strateginio planavimo įgūdžių stiprinimo, RESC suteikė profesionalią projektų finansavimo paieškos pagalbą 7 afganų parengtoms aktualioms projektų idėjoms.
A photo on FlickrA photo on FlickrA photo on FlickrA photo on FlickrA photo on FlickrA photo on FlickrA photo on FlickrA photo on Flickr

« Grįžti atgal

Kategorijos