RESC pradeda naują projektą Gruzijoje

Geg 8, 2017 | 2017, Naujienos, Renginiai

Gegužės 2-5 d. RESC politikos analitikė Dovilė Šukytė lankėsi Gruzijoje, kur kartu su partneriais pradėjo naują RESC projektą pavadinimu „Gruzija europietišku keliu: efektyvaus modelio kūrimas IVLPE*  ir MVĮ** strategijos įgyvendinimui“ (anglų k. Georgia on European Way: Creation of Effective Model for DCFTA and SME Strategy Implementation). Projektas įgyvendinamas RESC vadovaujamo konsorciumo, kurį sudaro  NVO ir tyrimų centrai iš Gruzijos ir Slovakijos: Verslo konsultavimo organizacijų asociacija (Association of Business Consulting Organizations, ABCO, Gruzija), Gruzijos politikos institutas (Georgian Institute of Politics, GIP, Gruzija), GLOBSEC (Slovakija), Kaukazo genetikos asociacija (Association Caucasus Genetics, Gruzija), ATINATI (Gruzija) ir Jaunųjų mokslininkų sąjunga “Intellect” (Young Scientists Union “Intellect”, Gruzija). Projekto trukmė – 24 mėnesiai. Projektą finansuoja Europos Sąjunga pagal Europos kaimynystės priemonę (ENI).

Projekto tikslas – stiprinti Gruzijos pilietinės visuomenės organizacijų pajėgumus prisidėti prie Išsamios ir visapusiškos laisvosios prekybos erdvės (IVLPE) susitarimo įgyvendinimo. Projektas pradedamas nuodugnia status quo analize, kuri padės išsiaiškinti su IVLPE susijusias  galimybes ir iššūkius. Pirmoji projekto įgyvendinimo fazė – trūkstamų įgūdžių suteikimas ir mokymai Gruzijos pilietinės visuomenės organizacijoms, kurie suteiks pagrindus ir priemones tęstinėms projekto veikloms. Apmokytos organizacijos taps lygiavertėmis projekto partnerėmis ir prisidės prie tolimesnių projekto veiklų įgyvendinimo: a) IVLPE/ MVĮ komunikacijos kampanija nacionaliniu mastu, b) mokymai ir seminarai Gruzijos mažosioms ir vidutinėms įmonėms ir valstybės tarnautojams, ir c) vietinių ir centrinės tarybų darbo organizavimas – pirmas tokio pobūdžio formatas, kuris suburs vietos ir centrinės valdžios, smulkaus ir vidutinio verslo bei pilietinės visuomenės organizacijų atstovus. Galiausiai mažieji ir vidutiniai Gruzijos gamintojai, pilietinės visuomenės ir valdžios institucijų atstovai bus pakviesti apsilankyti Lietuvoje ir Slovakijoje ir pasisemti šių šalių gerosios integracijos į ES rinką praktikos. Projekto pabaigoje bus atliekama analogiška pirmajai status quo analizė, kuri atskleis projekto rezultatus ir pasiūlys tęstines veiklas.

Projekto veiklos grindžiamos šiais tikslais:
– stiprinti pilietinės visuomenės organizacijų vaidmenį plečiant Gruzijos visuomenės informatyvumą, suvokimą ir paramą įgyvendinant IVLPE Gruzijoje;
– stiprinti Gruzijos pilietinės visuomenės organizacijų pajėgumus padėti ir konsultuoti vietines mažas bei vidutines įmones siekiant padėti pastarosioms integruotis į ES vidaus rinką;
– sukurti pastovų bendradarbiavimą tarp Gruzijos valdžios institucijų, pilietinės visuomenės organizacijų ir  mažų bei vidutinių įmonių, kuris būtų paremtas ne tik valdžios vykdomų reformų priežiūra bet ir visapusiškomis konsultacijomis.

Projektas prisidės prie 180 pilietinės visuomenės organizacijų, 5000 mažų bei vidutinių įmonių ir 500 valstybės tarnautojų kompetencijų ir žinių apie IVLPE kėlimo. Projekto veiklos apims visus 9 Gruzijos regionus ir autonominę Adžarijos respubliką.

Plačiau apie projektą čia.

* 2016 m. liepos 24 d. ES ir Gruzija pasirašė Išsamios ir visapusiškos laisvosios prekybos erdvės (IVLPE) susitarimą, pagal kurį Gruzijos gamintojams suteikiams priėjimas prie ES vidaus rinkos. Susitarimas įsigaliojo 2016 m. liepos 1 d.
** Mažos ir vidutinės įmonės

A photo on FlickrA photo on FlickrA photo on FlickrA photo on FlickrA photo on FlickrA photo on FlickrA photo on FlickrA photo on Flickr

« Grįžti atgal

Kategorijos