Projektas „Georgia on European Way: Creation of Effective Model for DCFTA and SME Strategy Implementation“

Geg 15, 2017 | Projektas "Georgia on European Way: Creation of Effective Model for DCFTA and SME Strategy Implementation", Publikacijos

RESC kartu su ABCO-Gruzija, GIP, Intellect ir GLOBSEC įgyvendina projektą „Georgia on European Way: Creation of Effective Model for DCFTA and SME Strategy Implementation“, kuris prasidėjo 2017 m. balandžio mėn. ir bus pilnai įgyvendintas 2019 m. pavasarį. Šis projektas siekia didinti Gruzijos sąmoningumą apie Išsamios ir visapusiškos laisvosios prekybos erdvės (DCFTA) suteikiamas galimybes, kuri yra neatskiriama 2014 m. pasirašyto ES ir Gruzijos asociacijos susitarimo dalis. Pagal 2017 m. vasarą Gruzijoje vykusią nacionalinę apklausą, atliktą projekto rėmuose, dauguma apklaustų mažųjų ir vidutinių Gruzijos įmonių šiuo metu neeksportuoja savo produkcijos į ES bendrąją rinką. Dauguma produkcijos keliauja ne į ES; pagrindine eksporto šalimi išlieka Rusija. Tačiau Gruzijos SVV yra suinteresuotas integracija į Europos vidaus rinką ir tarp pagrindinių kliūčių įvardija kaštus prisitaikant prie ES reikalavimų, atitinkamai vos 49 proc. apklaustųjų teigė dalyvaujantys smulkus ir vidutinis verslas (SVV) paramos programose. Taip pat, 92 proc. apklaustų PVO deklaravo norą dirbti su DCFTA tematika

Projektas siekia spręsti šiuos klausimus rengdamas gebėjimų ugdymo kursus pilietinės visuomenės organizacijoms (PVO). Šių mokymų tikslas yra sudaryti sąlygas PVO savarankiškai vadovauti visuomenės informavimo kampanijoms apie DCFTA įgyvendinimą Gruzijoje. Po šių renginių taip pat bus organizuojami pajėgumų ugdymo mokymai ir seminarai smulkiam ir vidutiniam verslui bei valstybės pareigūnams. Be to, bus sukurta „DCFTA vietinė patariamoji taryba“ ir „DCFTA Centrinė patariamoji taryba“. Taip pat bus parengta išsami projekto studija, kurioje bus pateikta nuosekli PVO, smulkaus ir vidutinio verslo rezultatų apžvalga, kuri buvo atliekama projekto pradžioje ir pabaigoje kartu pridedant Patarėjų Tarybų pateiktas rekomendacijas susitikimų metu. Kolkas dalinames pradine studijos versija anglų ir gruzinų kalbomis.

Projektas finansuojamas pagal Europos Sąjungos Europos kaimynystės priemonių programą.

« Grįžti atgal

Kategorijos