Lietuvoje žinių sėmėsi Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos parlamentarai

Lap 10, 2017 | 2017, Naujienos, Renginiai

Š.m. lapkričio 6-10 d. Lietuvoje su darbiniu-mokomuoju vizitu viešėjo svečiai iš trijų asocijuotų Europos Sąjungos Rytų partnerystės valstybių – Ukrainos, Gruzijos ir Moldovos. Vizitas surengtas RESC įgyvendinamo projekto „Parlamentarų mokymai Rytų partnerystės šalyse“, kurį finansavo Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo programa, rėmuose.

Pagrindinis projekto tikslas – padėti šioms šalims stiprinti įstatymų leidžiamosios valdžios veiklos efektyvumą atstovaujant piliečių interesus, taip pat perduoti Lietuvos patirtį Europos integracijos kelyje, didžiausią dėmesį skiriant ES teisės perkėlimo mechanizmams. Tai itin aktualu šiandien, kuomet Ukraina, Gruzija ir Moldova pagal prisiimtus Asociacijos sutartyje su ES numatytus įsipareigojimus, turi perkelti didelį skaičių ES teisės aktų į nacionalinę teisę.

Siekiant įgyvendinti šį tikslą RESC kartu su partneriais suorganizavo vizitą-mokymus Lietuvoje atitinkamų šalių parlamentarams ir aukšto rango valstybės tarnautojams, dirbantiems įstatymų leidybos srityje.

Vizito metu svečiai susitiko su Lietuvos akademikais, tiek analizavusiais Lietuvos Europos integracijos kelią, tiek šiandien tiriančiais Rytų partnerystės politiką. Tačiau svarbiausia projekto dalis buvo susitikimai su Lietuvos institucijų atstovais, siekiant visapusiškai papasakoti Rytų partnerystės valstybių parlamentarams ir valstybės tarnautojams apie Lietuvos patirtį bei išmoktas ir galimas perduoti pamokas. Šiuo tikslu delegacija lankėsi Europos teisės departamente prie Teisingumo ministerijos, Konstituciniame Teisme, Lietuvos Respublikos Seime bei Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijoje, Europos Komisijos atstovybėje, kitose institucijose.

Vizitą vainikavo išvyka į už miesto įsikūrusį vieną moderniausių Baltijos šalyje konservavimo fabriką, kuris buvo įkurtas su ES fondų parama. Kadangi žemės ūkio sektorius Rytų partnerystės valstybėse bus ypač paliestas vykstančių reformų, praktinių pavyzdžių, kaip modernizacija leidžia tapti sėkmingesniais bendros ES rinkos žaidėjais, buvo svarbi vizito dalis.

Tikimasi, jog šio mokomojo vizito metu perduota Lietuvos patirtis pasitarnaus Ukrainos, Gruzijos ir Moldovos teisėkūros srityje gerinant europinių normų perkėlimą, taip pat reformų komunikaciją savo valstybių piliečiams ir sustiprins šių šalių pasiryžimą vykdyti Europos integraciją.

« Grįžti atgal

Kategorijos