Globėjų tarybos nariai ragina stiprinti RESC

Kov 13, 2019 | 2019, Naujienos

Rytų Europos studijų centro Globėjų tarybos nariai – buvę Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministrai – ragina dalininkus stiprinti jau tryliktus metus veikiantį analitinį centrą.

Audronius Ažubalis, Algirdas Saudargas, Vygaudas Ušackas, Petras Vaitiekūnas ir Antanas Valionis bendrame kreipimęsi pažymi, jog esama geopolitinė aplinka reikalauja didinti analitinius pajėgumus, kurie be kita ko prisidėtų ir prie geresnių politinių sprendimų priėmimo. Tą pirmiausai turėtų daryti RESC steigėjai ir dalininkai – Vyriausybė bei Vilniaus universitetas.

Pažymėtina, kad RESC tikslinės dalininkų paramos veiklai negauna ir yra išlaikomas įgyvendinamų projektų pagrindu, nors kaimyninių valstybių praktika grįsta kitokiu veikimo modeliu.

Publikuojame visą Globėjų tarybos kreipimosi tekstą:

“Dabartinių geopolitinių iššūkių akivaizdoje Lietuvai ypatingai aktualu vykdyti nuoseklius tyrimus ir analitinę veiklą, kuri ne tik informuotų plačiąją auditoriją apie aktualiausius politinius, socialinius, saugumo procesus Lietuvos kaimynystėje, bet ir sudarytų prielaidas kokybiškiems politikų sprendimams. 

Būtent siekiant šio tikslo 2006 metais įkurta Vakarų pasaulyje paplitusią „smegenų centro“ (ang. think-tank) funkciją atliekanti institucija – VšĮ Rytų Europos studijų centras (RESC). Nors RESC steigėja ir dalininkė yra Lietuvos Respublikos Vyriausybė (atstovaujama Užsienio reikalų ministerijos), bei Vilniaus universitetas, iki šiol RESC niekada negaudavo tikslinio valstybės finansavimo.

Nepaisant to, per daugiau nei dešimtmetį projektinės veiklos dėka ne tik buvo išugdytos kelios analitikų kartos, bet ir įsitvirtinta tarptautiniu mastu – tą įrodo partnerystė su tokiomis organizacijomis kaip NATO, Europos Komisija, National Endowment for Democracy, USAid, K. Adenauerio fondas, Foreign Policy Research Institute, Center for European Policy Analysis ir kitais.

RESC veikla buvo įvertinta ir tarptautiniu mastu. Naujausiame Pensilvanijos universiteto globaliame think-tankų indekse RESC Vidurio ir Rytų Europoje užima 77 vietą, o užsienio ir tarptautinės politikos kategorijoje – 116 vietą. Tai aukščiausia pozicija tarp Baltijos šalių ir regione žemesnė tik už Lenkijos. Pažymėtina, jog Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje ir kitose Vidurio ir Rytų Europos regiono valstybėse veikia mažiausiai po vieną tarptautinės politikos ir saugumo procesus nagrinėjantį analitinį centrą, tiesiogiai palaikomą valstybės institucijų.

Todėl mes, buvę Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministrai ir RESC Globėjų Tarybos nariai, esame įsitikinę, kad ši veikla turi būti stiprinama ir Lietuvoje. Tikslinga, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė, kaip RESC dalininkė, įneštų svaresnį indėlį į centro veiklą. Tai ne tik sustiprintų turimus analitinius pajėgumus, bet ir tiesiogiai prisidėtų prie tarptautinės projektinės veiklos ir Lietuvos interesų atstovavimo.

                                                                                                                                  RESC Globėjų Tarybos nariai

                                                                                                                                  Audronius Ažubalis

                                                                                                                                  Algirdas Saudargas

Vygaudas Ušackas

Petras Vaitiekūnas

Antanas Valionis”

« Grįžti atgal

Kategorijos