RESC pamokos Ukrainos pilietinei visuomenei kaip aktyviau prisidėti prie laisvosios prekybos su ES susitarimo įgyvendinimo

Geg 22, 2019 | 2019, Naujienos

Gegužės 21 d. RESC politikos analitikė Dovilė Šukytė dalyvavo partnerių Kijeve – Pilietinės sinergijos projektas (anglų k. Civic Synergy Project) – surengtoje diskusijoje skirtoje pasidalinti veiklos metodais ir aptarti būdus kuriais būtų didinamas pilietinės visuomenės įsitraukimas į laisvosios prekybos sutarties (anglų k. Deep and Comprehensive Free Trade Area, DCFTA) su ES įgyvendinimą.

Savo pranešime Dovilė Šukytė pristatė RESC įgyvendinamo projekto „Sakartvelas pakeliui į Europą“ metodiką ir rezultatus. Sakartvelo regionuose įgyvendinamas projektas skirtas kelti pilietinės visuomenės organizacijų žinias apie laisvosios prekybos su ES sutartį, prisidėti prie visuomenės ir svarbiausia, smulkių ir vidutinio dydžio verslininkų švietimo, bei bendradarbiavimo su vietos ir centrine valdžiomis teikiant rekomendacijas padėsiančias kartveliškiems produktams greičiau patekti į ES rinką.

Projekto „Sakartvelas pakeliui į Europą“ metu daugiau kaip 150 pilietinės visuomenės organizacijų įgijo trūkstamas žinias. Dalis jų – 60 organizacijų – pasinaudojo galimybe gauti finansavimą projektams skirtiems informuoti regionų gyventojus apie laisvos prekybos su ES sutarties naudą Sakartvelui bei informuoti smulkaus ir vidutinio dydžio verslininkus apie egzistuojančius paramos mechanizmus, kurių dėka šie galėtų pradėti eksportuoti į ES rinką. Skaičiuojama, kad skirto finansavimo dėka buvo suorganizuota daugiau kaip 500 renginių, išspausdinta daugiau kaip 20 000 įvairių informacinių leidinių ir pasiekta daugiau kaip 1 milijonas vietos gyventojų.

Tarp pamokų, kurios galėtų sėkmingai būti taikomos Ukrainoje, Dovilė Šukytė išskyrė dialogą tarp pilietinės visuomenės, smulkių ir vidutinių verslininkų ir vietos bei centrinės valdžių. Projekto Sakartvele rėmuose kiekviename regione buvo įsteigtos patariamosios vietos tarybos, kuriose vienijo šias tris grupes ir suteikė galimybę identifikuoti problemas, kurios neleidžia vietos gamintojams pasinaudoti laisvosios prekybos susitarimu ir eksportuoti į ES, bei pasiūlyti galimus sprendimo būdus, kurie vėliau buvo perduoti ministerijoms atsakingoms už susitarimo įgyvendinimą.

Diskusijoje dalyvavę Ukrainos ekspertai taip pat pasidalino savo patirtimi. Tetiana Tymoshenko, kuri atstovavo ES-Ukrainos Pilietinės visuomenės platformą, pastebėjo būtinybę susikoncentruoti ne į valdžios institucijas, o į galutinį laisvos prekybos su ES sutarties naudos gavėjus – gamintojus ir vartotojus. Ji pabrėžė būtinybę tinkamai iškomunikuoti sutartyje nurodytas vertybes, taisykles ir reikalavimus, mat prie techninės kalbos nepratusiems sunku suprasti ko yra reikalaujama ir atitinkamai adaptuoti produkcijos kokybę.

Nacionalinės Ukrainos platformos Rytų partnerystės pilietinės visuomenės forumo sudėtyje atstovas Maksym Koriavets pasidalino Platformos darbais ir užduotimis prisidedant prie laisvosios prekybos su ES sutarties įgyvendinimo. Jis patvirtino, kad laisvosios prekybos su ES susitarimas ir jo įgyvendinimo priežiūra yra nelengva užduotis pilietinės visuomenėms organizacijoms, todėl svarbu dalintis patirtimi visų susitarimą įgyvendinančių šalių (Moldova, Sakartvelas ir Ukraina) organizacijų rate.

Modernios visuomenės centro vadovė Oksana Kuziakiv pabrėžė pilietinės visuomenės organizacijų darbo dualumą kai susitikusios su valstybės tarnautojais turi naudoti biurokratinę kalbą, o bendraudamos su plačiąja visuomene – lengvai suprantamus terminus. Ji pasidalino savo atstovaujamo Centro patirtimi atliekant valdžios įgyvendinamos muitų reformos priežiūrą. Anot jos, itin svarbu vystyti dialogą su valdžios institucijomis, gebėti atlikti kokybišką įgyvendinamos reformos analizę, komunikuoti atliekamos reformos būtinybę ir rezultatus plačiajai visuomenei.

Besidomintiems Asociacijos ir laisvosios prekybos sutarties su ES įgyvendinimu Ukrainoje rekomenduojame apsilankyti Pilietinės sinergijos projekto internetiniame puslapyje, kur publikuojamos skirtingų Ukrainos pilietinės visuomenės organizacijų parengtos analitinės apžvalgos.

« Grįžti atgal

Kategorijos