Lietuvos interesai Vakarų Balkanuose ir ES plėtros perspektyvos

Rgs 13, 2021 | Naujienos, Publikacijos

Kviečiame susipažinti su naujausia analitine publikacija – „Lietuvos interesai Vakarų Balkanuose ir ES plėtros perspektyvos

 

Santrauka

Dėl geografinio artumo ir svarbios strateginės po- zicijos Vakarų Balkanų regiono stabilumas yra nepaprastai svarbus euroatlantinei erdvei, tačiau pastaruoju metu nerimą kelia ten pastebimas demo- kratijos nuosmukis, auganti socialinė ir etninė įtam- pa ir aktyviau veikiantys išorės veikėjai (ypač Rusija ir Kinija, bet taip pat Turkija, Jungtiniai Arabų Emy- ratai). Nenuostabu, kad ES diskurse nuo 2018 m. tai labiausiai ir akcentuojama – pagrindine priežastimi, kodėl ES reikėtų grįžti į regioną, tampa saugumo iš- šūkiai. Lietuvai šis regionas svarbus todėl, kad jame veikia jos užsienio politikai reikšmingi veikėjai – ne- stabilumas Balkanuose reikštų ES ir NATO silpnė- jimą ir neišvengiamai sumažėjusį dėmesį Lietuvai aktualioms Rytų partnerystės šalims.

 

Autorė:

Dr. Lina Strupinskienė – 2008 m. baigė bakalauro studijas VU TSPMI, 2009 m. Utrechto universitete įgijo konfliktų studijų ir žmogaus teisių magistro laipsnį. Nuo 2010 m. stažavosi Tarptautiniame baudžiamajame tribunole buvusiai Jugoslavijai, dirbo generalinio prokuroro kabinete su Bosnijos Serbų Respublikos pre- zidento Radovano Karadžičiaus byla. 2015 m. VU TSPMI apgynė disertaciją „Tarptautinio baudžiamojo tribunolo buvusiai Jugoslavijai įtaka susitaikymui Bosnijoje ir Hercegovinoje“.

 

Analitinę publikaciją galite rasti ČIA.

« Grįžti atgal

Kategorijos