ES (ne)matomumo problemos sprendimas šešiose rytų partnerystės šalyse

Lap 4, 2021 | Naujienos, Publikacijos

Kviečiame susipažinti su naujausia analitine publikacija – „ES (ne)matomumo problemos sprendimas šešiose rytų partnerystės šalyse – iniciatyvesnės ES ambasados, geriau suprantama parama“

Santrauka:

ES matomumas priklauso nuo jos gebėjimo vykdyti veiksmingą viešąją diplomatiją. Šioje analitinėje publikacijoje pateikti duomenys aiškiai rodo, kad ES pavyko pasiekti sėkmingų rezultatų formuojant savo įvaizdį, nors sėkmės lygis skirtingose Rytų partnerystės regiono šalyse yra nevienodas. Vis dėlto taip pat negalima atmesti galimybės, kad viešoji nuomonė apie ES pakryps priešinga linkme – tai gali įvykti dėl vietos politinės dinamikos rytų kaimynystėje. Šioje analitinėje publikacijoje pateikiamuose siūlymuose didžiausias dėmesys skiriamas ES viešosios diplomatijos modus operandi (veikimo būdui) ir ypač ES ambasadų darbo bei ES finansuojamų projektų vietinio populiarinimo analizei. Siekiant sumažinti esamų trūkumų pasekmes, šioje analitinėje publikacijoje ES siūloma labiau įsitraukti į Rytų partnerystės šalių ir jų visuomenės realijas. Nors šiuo metu ES galbūt laikoma patikimiausia tarptautine veikėja regione, šiame tyrime pažymima, kad siekdama išlaikyti tvarų matomumą ji turėtų būti iniciatyvesnė ir išradingesnė.

Autorius:

Denis CenusaRESC asocijuotasis ekspertas ir Vokietijos Gyseno Justo Lybigo universiteto politikos mokslų instituto mokslinis darbuotojas ir doktorantas, tiriantis pasaulinę valdyseną bei valstybių ES kaimynystėje atsparumą. 2015–2021 m. paskelbė daug publikacijų apie Europos integraciją, ES ir Rusijos sąveiką, gerą valdyseną ir energetinį saugumą Rytų Europoje. D. Cenusa taip pat yra asocijuotasis ekspertas Moldovos analitiniame centre „Expert-Grup“, kuriame nuo 2015 m. koordinuoja SIDA finansuojamą bendrą projektą su Briuselio Europos politikos studijų centru, tiriantį Sakartvelą, Moldovą ir Ukrainą.

« Grįžti atgal

Kategorijos