Diskusija su rusų politologu A. Piontkovskiu

Akademinė bendruomenė neteko profesoriaus Vladimiro Furso

Akademinė bendruomenė neteko iškilaus žmogaus - filosofijos mokslų daktaro, Europos Humanitarinio Universiteto (EHU) profesoriaus Vladimiro Nikolaevičiaus Furso. Rytų Europos studijų centro kolektyvas reiškia gilią užuojautą V. N. Furso šeimai, artimiesiems ir...

Diskusija su rusų politologu A. Piontkovskiu

Baltarusijos tyrimų centrų forumas

Konferencija "Baltarusijos tyrimų centrų forumas" buvo viena iš renginių ciklo "Tyrimų centrų vaidmuo ir veikla Baltarusijoje" sudedamųjų dalių. Pats renginių ciklas buvo projekto "Baltarusijos tyrimų centrų veiklos stiprinimas" baigiamoji dalis. Baltarusijos tyrimų...

Kategorijos