RESC kartu su NNVBO Platforma organizavo metinę vystomojo bendradarbiavimo organizacijų konferenciją

Diskusija su NVO „Burma Campaign UK“ atstovais

RESC 2009 m. lapkričio 27 d. vyko susitikimas su žmogaus teisių gynėjais Birmoje. Jame dalyvavo filmo „Birmos VJ: reportažai iš uždaros šalies" herojus Joshua, britų nevyriausybinės organizacijos „Burma Campaign UK“ direktorius Mark Farmaner ir tarptautinė šios...

RESC mini trejų metų veiklos sukaktį

RESC mini trejų metų veiklos sukaktį

Rytų Europos studijų centras (RESC) spalio 27 d. paminėjo trejų metų veiklos sukaktį. Viešoji įstaiga "Rytų Europos studijų centras" buvo įregistruota 2006 m. rugpjūčio 18 d. Tų pačių metų spalio 27 d. RESC pradėjo veiklą. Šiuo metu RESC įgyvendina 6 projektus, nuolat...

RESC kartu su NNVBO Platforma organizavo metinę vystomojo bendradarbiavimo organizacijų konferenciją

Studijos apie ES vizų politiką pristatymas RESC

Penktadienį, spalio 23 d., Rytų Europos studijų centras kviečia dalyvauti Stepono Batoro fondo (Stefan Batory Foundation, Lenkija) parengtos studijos "ES valstybių narių vizų politikos pokyčiai" (Changes in Visa Policies of the EU Member States) pristatyme bei...

Kategorijos