Analizuojame tarptautinius procesus ir Lietuvos vaidmenį juose
Įvykiai Bir 03, 2024

„Kavos ir tarptautinės politikos” diskusija apie Ukrainos energetiką

Gegužės 31 d. Rytų Europos studijų centre tęsėme apskritojo stalo diskusijų formatą ,,Kava ir tarptautinė politiką“. Šį kartą pokalbį skyrėme Ukrainos energetikos sektoriui bei su centro asocijuotu ekspertu Sauliumi Rimučiu aptarėme karo metu šiame sektoriuje Ukrainos partirtą žalą bei šalies energetinį potencialą ateityje.

Kalbant apie labiau ilgalaikes teigiamas reformas energetikos sektoriuje, pabrėžta, jog ES skiriant didelį dėmesį žaliajam kursui, kai yra tiekiama pagalba Ukrainai, svarbu atkreipti dėmesį į Ukrainos potencialą vystyti atsinaujinančią energetiką ateityje. Kaip ypač palankus tam regionas išskirta pietrytinė Ukrainos dalis – Krymas ir Azovo jūra. Įvertinus labiausiai potencialias energetikos sritis ilgalaikei teigiamai transformacijai, akcentuojamas branduolinės energetikos sektorius ir jame planuojami įgyvendinti pokyčiai.

Žalos energetikos infrastruktūrai kontekste pabrėžta, jog be Zaporožės atominės elektrinės, ypač jautrus energetinės infrastruktūros taškas būtų taikymasis į Ukrainos elektros jungtis su ES. Taip pat, verta atsižvelgti į nuolatinį Rusijos strategijos kalbant apie jautrios infrastruktūros puolimą, keitimą – skirtingai laikotarpiais ji siekia skirtingų tikslų, dabar labiau nusitaikydama į konkrečius energijos tiekimo objektus.