Analizuojame tarptautinius procesus ir Lietuvos vaidmenį juose
Apžvalga Rgp 09, 2020

ES Skatinamos reformos Sakartvele, Moldovoje Ir Ukrainoje: Pažanga ar iššūkis?

Santrauka

Pastaraisiais metais ES siekė padėti Sakartvelui, Moldovai ir Ukrainai įgyvendinti vidines reformas. Šiuo tikslu ES naudojo asociacijos susitarimus bei išsamios ir visapusiškos laisvosios prekybos erdvės (AS / IVLPE) o taip pat makrofinansinės pagalbos (MFP) sutartis su šių Rytų Europos kaimynių nacionalinėmis vyriausybėmis. AS / IVLPE platforma pateikia įvairių viešųjų reikalų sektorių reformų įgyvendinimo gaires. Siekdamos palengvinti reformų vykdymą ir jas struktūrizuoti pagal AS / IVLPE įtvirtiną Europos integracijos tikslą, ES ir šios trys šalys turi parengti asociacijos darbotvarkes (AD). Sakartvelas ir Moldova vadovaujasi naujomis AD, skirtingai nei Ukraina, kuri po 2015 m. dokumento naujos AD nepriėmė.

RESC asocijuotasis ekspertas ir Vokietijos Gyseno Justo Lybigo universiteto politikos mokslų instituto mokslinis darbuotojas ir doktorantas, tiriantis pasaulinę valdyseną bei valstybių ES kaimynystėje atsparumą. 2015–2021 m. paskelbė daug publikacijų apie Europos integraciją, ES ir Rusijos sąveiką, gerą valdyseną ir energetinį saugumą Rytų Europoje. D. Cenusa taip pat yra asocijuotasis ekspertas Moldovos analitiniame centre „Expert-Grup“, kuriame nuo 2015 m. koordinuoja SIDA finansuojamą bendrą projektą su Briuselio Europos politikos studijų centru, tiriantį Sakartvelą, Moldovą ir Ukrainą.