Analizuojame tarptautinius procesus ir Lietuvos vaidmenį juose
Apžvalga Rgs 06, 2021

Permąstant Lietuvos svarbą JAV užsienio politikai

Pagrindiniai akcentai:

  • Vos pasibaigus Šaltajam karui, išaugo Lietuvos bei kitų Vidurio ir Rytų Europos šalių svarba JAV užsienio politikai. Lietuva tapo vienu iš atspirties taškų tolimesnei „demokratijos plėtrai“ Europoje, Eurazijoje ir Artimuosiuose Rytuose.
  • ƒDabartinė JAV politika yra orientuota į išlaidų mažinimą ir konsolidaciją – apibrėžiama dėmesio ir išteklių perkėlimu iš euroatlantinio regiono ir Artimųjų Rytų į Indo–Ramiojo vandenyno regioną, – o pagrindiniai jos organizavimo principai yra vis svarbesniu prioritetu tampanti klimato kaita ir aplinkosauga.
  • ƒJAV užsienio politiką taip pat dažnai nusveria vidaus politikos klausimai dėl užjūrio veiksmų kainos ir naudos atstovaujamoms apygardoms šalies viduje.
  • ƒŠiame dešimtmetyje Lietuvos svarba priklausys ne tiek nuo Rusijos dimensijos ir tolesnės euroatlantinės plėtros į posovietinę erdvę ir daugiau, kiek nuo jos gebėjimo atlikti svarbesnį vaidmenį sprendžiant Europos reikalus, prisidėti prie persiorientavimo į Azijos regioną ir energijos, tiekimo grandinės bei aplinkos saugumo užtikrinimo.

Nikolas Gvosdev yra JAV analitinio centro „Foreign Policy Research Intitute“ Eurazijos programos vyresnysis ekspertas. Jis taip pat dėsto Nacionalinio saugumo kursą JAV Jūrų laivyno koledže Niuporte, Rod Ailende. Gvosdevas yra kelių knygų autorius, publikavęs tekstus tokiose leidiniuose kaip „Foreign Affairs“, „The Financial Times“, „The Los Angelas Times“, taip pat komentavęs aktualijas CNN, Fox News, MSNBC televizijų eteryje.