Analizuojame tarptautinius procesus ir Lietuvos vaidmenį juose
Tyrimas Bal 01, 2020

Rytų partnerystės politika: iššūkiai, aktualizavimas ir vystymo galimybės

Santrauka

Lietuva dėl geopolitinių, saugumo, ekonominių, kultūrinių ir kitų priežasčių turi strateginį interesą prisidėti prie RP formavimo. Todėl ši analizė susideda iš keturių dalių. Visų pirma, siekiama apibrėžti tris svarbiausias RP politikos dilemas ir apsvarstyti, kokie turėtų būti Lietuvos siūlymai jas sprendžiant. Antroje dalyje nagrinėjami pasiūlymai, kurie padėtų pažangiausioms RP politikos šalims sėkmingiau integruotis į ES bendrąją rinką. Trečioje dalyje apžvelgiami būdai
stiprinti RP šalių demokratiją ir analizuojama, kokį vaidmenį šiame procese atlieka pilietinė visuomenė. Paskutinė teksto dalis skirta scenarijams aptarti – kokią RP politiką matysime 2030-aisiais.