Analizuojame tarptautinius procesus ir Lietuvos vaidmenį juose
Apžvalga Bir 23, 2021

Sankcijų Baltarusijos režimui griežtinimas ir didinimas: argumentai „už“ ir „prieš“

Santrauka

Šios analizės tikslas – vykstant diskusijoms apie sankcijų Baltarusijos režimui griežtinimą įvertinti ekonominių sankcijų veikimo principus, argumentus „už“ ir „prieš“ jų taikymą, efektyvumo sąlygas ir praktines galimo taikymo aplinkybes bei pasekmes. Ką ligšiolinė sankcijų patirtis ir jos akademinis apibendrinimas sako apie sėkmingo sankcijų veikimo sąlygasir kiek iš tokių sąlygų egzistuoja Baltarusijos atveju? Ar sankcijų griežtinimas ir didinimas (tai ne tas pats) gali turėti didesnį poveikį? Kodėl jų reikia ir kodėl jos gali nesuveikti? Analizė pradedama teorine apžvalga, skirta paaiškinti (ekonominių) sankcijų veikimo logiką ir principus, efektyvumo sąlygas ir apribojimus. Tai daroma apžvelgiant esamą akademinę literatūrą sankcijų taikymo klausimu. Antra analizės dalis skirta praktiniam teorinių prielaidų pritaikymui Baltarusijos situacijai – vertinamos teorinės sankcijų įvedimo apimties ir gylio perspektyvos, įvardijami sankcijų taikymo pliusai ir minusai. Paskutinė analizės dalis skirta rekomendacijoms ir pasiūlymams, kokie spaudimo Baltarusijos režimui būdai galėtų būti efektyviausi. Šis tekstas nėra politinis pareiškimas, tai bandymas apibendrinti akademinius tyrimus ir panaudoti jų išvadas Baltarusijos situacijai.

Laurynas Jonavičius yra RESC asocijuotasis ekspertas, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas. Jo tyrimai apima Rusijos Federacijos ir posovietinių šalių politinius įvykius ir užsienio politiką. Vilniaus universitete įgijo tarptautinių santykių ir politikos mokslų daktaro laipsnį. Dėsto kursus „Rusijos studijos“, „Rusijos politika ir ekonomika postmoderniame pasaulyje“ ir „Ukrainos ir Baltarusijos studijos“. 2009–2014 m. dirbo Lietuvos Respublikos Prezidentės patarėju užsienio politikos klausimais.