Registracija į diskusiją „Moterys kovinėse operacijose: kodėl tai vis dar tabu?” / Registration to the discussion „Women in combat: why is it still a taboo?”