Registracija į aštuntąją RESC Metinę konferenciją apie Lietuvos užsienio politiką / Registration to the 8th Annual EESC Conference on Lithuanian Foreign Policy