Analizuojame tarptautinius procesus ir Lietuvos vaidmenį juose

Rytų partnerystės programa

Rytų Partnerystės tyrimų programa analizuoja politinius, ekonominius, sociokultūrinius procesus, sietinus su Rytų Partnerystės šalimis ir jų vykdoma užsienio bei vidaus politika. Ypač didelis dėmesys yra skiriamas Moldovos, Ukrainos ir Sakartvelo integracijos į Europos Sąjungą procesui, valstybių vidaus reformoms, demokratijos tvarumo ir pilietinės visuomenės raidai. Publikacijomis ir renginiais siekiama gilinti supratimą apie Rytų Europos šalių strateginius ir geopolitinius tikslus, jų poveikį Europai ir transatlantiniams santykiams, taip pat Lietuvos strateginiams tikslams. Kviečiame skaityti.

 

Biuletenis Bir 06, 2023
Ką Zaporižios AE atsiėmimas reikštų karo Ukrainoje kontekste?

Ukraina patenka į nepavydėtiną padėtį, kai galingiausia (iš viso 5700 MW instaliuotos galios) branduolinė elektrinė Europoje gali kelti tiesioginę, visapusišką grėsmę dėl Rusijos šantažo ir aplinkui vykstančių karinių veiksmų.

Saulius Rimutis
Biuletenis Vas 22, 2023
Po metų: karo Ukrainoje pamokos Lietuvai

Lietuvos atveju rizika netinkamai įvertinti Rusijos ir Ukrainos karybos patirtis yra dar didesnė, nes skiriasi valstybės dydis, gyventojų skaičius, geografinės sąlygos, operacinis teritorijos gylis ir kiti veiksniai, dėl kurių karas Lietuvos teritorijoje būtų visai kitoks.

Egidijus Papečkys
Biuletenis Geg 02, 2023
Rusijos švelniosios galios krizė NVS ir Rytų partnerystės šalyse

Atsižvelgdama į objektyvų savo išorinio legitimumo nuosmukį, Rusija priėmė naują Užsienio politikos koncepciją, kurią paskelbė 2023 m. kovo mėnesį. Dokumente pabrėžiamas Rusijos humanitarinis bendradarbiavimas su pasauliu ir regionais, ypač tais, kuriuose ji tradiciškai darė įtaką.

Denis Cenusa
Susijusios publikacijos

Rytų partnerystės programa

2020 metų pradžioje įkurta Rytų Europos studijų centro Rytų Partnerystės tyrimų programa analizuoja politinius, ekonominius, sociokultūrinius procesus, sietinus su Rytų Partnerystės šalimis ir jų vykdoma užsienio politika. Tyrimų programą koordinuoja Rytų Europos studijų centro analitikai bei asocijuoti ekspertai. 

Rytų partnerystės programos ekspertas

Denis Cenusa

RESC asocijuotasis ekspertas ir Vokietijos Gyseno Justo Lybigo universiteto politikos mokslų instituto mokslinis darbuotojas ir doktorantas, tiriantis pasaulinę valdyseną bei valstybių ES kaimynystėje atsparumą. 2015–2021 m. paskelbė daug publikacijų apie Europos integraciją, ES ir Rusijos sąveiką, gerą valdyseną ir energetinį saugumą Rytų Europoje. D. Cenusa taip pat yra asocijuotasis ekspertas Moldovos analitiniame centre „Expert-Grup“, kuriame nuo 2015 m. koordinuoja SIDA finansuojamą bendrą projektą su Briuselio Europos politikos studijų centru, tiriantį Sakartvelą, Moldovą ir Ukrainą.

Saulius Rimutis

Saulius Rimutis 2021 m. baigė VU TSPMI politikos mokslų bakalaurą, o 2023 m. – VU TSPMI tarptautinių santykių ir diplomatijos magistrantūrą. Saulius turi darbo patirties energetikos srityje dirbant Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje. Šiuo metu tęsia karjerą valstybinėje energetikos bendrovėje kaip strateginio planavimo analitikas. Pagrindinės interesų sritys – nacionalinio saugumo, energetikos ir karybos temos.