Analizuojame tarptautinius procesus ir Lietuvos vaidmenį juose

Rytų partnerystės programa

Rytų Partnerystės tyrimų programa analizuoja politinius, ekonominius, sociokultūrinius procesus, sietinus su Rytų Partnerystės šalimis ir jų vykdoma užsienio bei vidaus politika. Ypač didelis dėmesys yra skiriamas Moldovos, Ukrainos ir Sakartvelo integracijos į Europos Sąjungą procesui, valstybių vidaus reformoms, demokratijos tvarumo ir pilietinės visuomenės raidai. Publikacijomis ir renginiais siekiama gilinti supratimą apie Rytų Europos šalių strateginius ir geopolitinius tikslus, jų poveikį Europai ir transatlantiniams santykiams, taip pat Lietuvos strateginiams tikslams. Kviečiame skaityti.

 

Susijusios publikacijos

Rytų partnerystės programa

2020 metų pradžioje įkurta Rytų Europos studijų centro Rytų Partnerystės tyrimų programa analizuoja politinius, ekonominius, sociokultūrinius procesus, sietinus su Rytų Partnerystės šalimis ir jų vykdoma užsienio politika. Tyrimų programą koordinuoja Rytų Europos studijų centro analitikai bei asocijuoti ekspertai. 

Rytų partnerystės programos ekspertas

Denis Cenusa

RESC asocijuotasis ekspertas ir Vokietijos Gyseno Justo Lybigo universiteto politikos mokslų instituto mokslinis darbuotojas ir doktorantas, tiriantis pasaulinę valdyseną bei valstybių ES kaimynystėje atsparumą. 2015–2021 m. paskelbė daug publikacijų apie Europos integraciją, ES ir Rusijos sąveiką, gerą valdyseną ir energetinį saugumą Rytų Europoje. D. Cenusa taip pat yra asocijuotasis ekspertas Moldovos analitiniame centre „Expert-Grup“, kuriame nuo 2015 m. koordinuoja SIDA finansuojamą bendrą projektą su Briuselio Europos politikos studijų centru, tiriantį Sakartvelą, Moldovą ir Ukrainą.