Analizuojame tarptautinius procesus ir Lietuvos vaidmenį juose

Rytų Europos studijų centro (RESC) veiklos ataskaitos ir viešieji pirkimai

RESC veiklos ataskaitos

2021 m. Anglų k.
Archyvas
2020 m.
2019 m.
2019 m.
2018 m.
2017 m.
2016 m.
2015 m.
2014 m.

RESC dokumentai

Viešosios įstaigos Rytų Europos studijų centro įstatai
Rytų Europos studijų centro pareigybių sąrašas
Rytų Europos studijų centro vidaus tvarkos taisyklės
Rytų Europos studijų centro Valdybos darbo reglamentas
Rytų Europos studijų centro Patarėjų tarybos darbo reglamentas
Rytų Europos studijų centro viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės
Rytų Europos studijų centro asmens duomenų tvarkymo tvarkos aprašas
Rytų Europos studijų centro praktikos atlikimo tvarkos aprašas