Analizuojame tarptautinius procesus ir Lietuvos vaidmenį juose
Įvykiai Spa 09, 2023

Diskusija „What is Constant and What is Changing in the Russian Public’s View on War on Ukraine“

Rytų Europos studijų centre centre lankėsi „Institute of Conflict Studies and Analysis of Russia” (IKAR) vadovas Dr. Oleksandr Shulga. Jis pristatė šio instituto paruoštą studiją „Mirror of Russia”: The Sixth Wave, kuri apžvelgė Rusijos visuomenės požiūrį į Rusijos karą prieš Ukrainą. Pristatydamas tyrimo rezultatus dr. Shulga akcentavo, kad apklausa naudojo tą pačią metodiką kaip ir Rusijos sociologai.

Diskusijos metu buvo pabrėžtas didėjantis apklausos dalyvių nepatenkinimas dėl blogėjančių ekonominių sąlygų ir mobilizacijos, tačiau Rusijos visuomenė toliau teisino konfliktą su Ukraina, kaltindama dėl jo išorinius politinius veikėjus, tokius kaip JAV, o ne Rusijos vyriausybę ir visuomenę. Taip pat, buvo pastebėta, kad respondentai dažnai mano, jog įvykiai Rusijoje vystosi palankiai, supranta karo tikslus ir laiko sprendimą pradėti karą teisingu, siekiant išvengti silpnumo parodymo. Galiausiai, diskusijos metu buvo pabrėžtas karo virsmas į rutininį procesą ir prisitaikymas Rusijos visuomenėje, kas kelia susirūpinimą dėl galimo poveikio jaunesnei kartai.