Analizuojame tarptautinius procesus ir Lietuvos vaidmenį juose

Rytų Europos studijų centras (RESC)

VšĮ RESC – nuo 2006 metų Vilniuje veikiantis nepriklausomas, ne pelno siekiantis analitinis centras (angl. „think-tank”), kurio pagrindinis dėmesys sutelktas į tarptautinės politikos procesų ir Lietuvos vaidmens juose analizę. Centras buria įvairių sričių ekspertus, publikuoja analitinę medžiagą, organizuoja renginius, vykdo tarptautinio ir nacionalinio masto projektus. Centro steigėjai – Lietuvos Respublikos vyriausybė ir Vilniaus universitetas.

Kontaktai

El. paštas [email protected]
Telefonas +370 655 56 836
Adresas D. Poškos g. 59, LT-08114 Vilnius, Lietuva

Rekvizitai

Pavadinimas Rytų Europos Studijų Centras, VšĮ
Registracijos kodas 300590785

Vertybės ir principai

Savo veikloje RESC siekia pateikti objektyvią ir nuoseklią informaciją, tyrimus, rekomendacijas, nesietinas su konkrečiomis ideologijomis ar politinėmis partijomis.

Visų RESC darbuotojų tikslas – savo veikloje išlaikyti aukščiausią profesionalumo ir etikos kartelę, dialogo bei pagarbos nuomonių įvairovei principą.

Tikime euroatlantinio bendradarbiavimo svarba, laikomės daugiašališkumo ir atsakingo veikimo tarptautinėje erdvėje orientyrų.

Tai svarbu ir toliau stiprinant demokratijos bei teisės viršenybės principus Lietuvoje, taip pat užtikrinant šių vertybių sklaidą. Kertinį vaidmenį šiame procese atlieka pilietinė visuomenė, nevyriausybinės organizacijos, bendruomeninės iniciatyvos, prie kurių RESC siekia prisidėti.

Vertybiniai orientyrai

Teisės viršenybė
Minties ir žodžio laisvė
Viešojo sektoriaus bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis
Objektyvi, nepriklausoma ir skaidri žiniasklaida
Aktyvi pilietinė visuomenė
Bendradarbiavimu ir dialogo paieška grįsti tarptautiniai santykiai
Ekonominis bendradarbiavimas ir rinkų atvirumas

Darbo principai

01 Aukšti etikos ir profesionalumo standartai 
darbuotojams ir kitiems RESC veikloje tiesiogiai dalyvaujantiems asmenims
02 Skaidrumas, atvirumas ir tolerancija
03 Objektyvumas ir nešališkumas

Mūsų partneriai

Mūsų veikla

01 Tyrimai

RESC bendradarbiauja su valstybinėmis institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis Lietuvoje bei užsienyje, pateikia siūlymus ir pristato gerosios praktikos pavyzdžius, rengia publikacijas, analitinius bei akademinius tekstus. Siekiame, kad RESC tiriamoji veikla turėtų kuo didesnę taikomąją vertę ir virstų praktiškai įgyvendinamais sprendimais.

02 Projektai

Bendradarbiaudami su pilietine visuomene, viešuoju ir privačiu sektoriais, siekiame dialogo ir diskusijų apie aktualius įvykius mūsų regione bei visame pasaulyje. RESC kasmet organizuoja dešimtis viešų renginių įvairiomis temomis, kurie pritraukia dalyvių iš Lietuvos ir užsienio. Esame įsitikinę, kad Europos Sąjungos moto – „United in diversity” [lt. „Bendrystė įvairovėje“] nėra tuščias pažadas; būtent per dialogą tarp įvairių partnerių galime pasiekti geriausių rezultatų.

03 Viešoji erdvė

RESC bendradarbiauja su valstybinėmis institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis Lietuvoje bei užsienyje, pateikia siūlymus ir pristato gerosios praktikos pavyzdžius, rengia publikacijas, analitinius bei akademinius tekstus. Siekiame, kad RESC tiriamoji veikla turėtų kuo didesnę taikomąją vertę ir virstų praktiškai įgyvendinamais sprendimais.