Analizuojame tarptautinius procesus ir Lietuvos vaidmenį juose

Rytų Europos studijų centro metinė konferencija

Rytų Europos studijų centras kiekvienais metais rengia konferenciją apie Lietuvos užsienio politiką. Jos metu būna pristatomas „Lithuanian Foreign Policy Review“, kurio tekstų autoriais yra aukščiausio rango Lietuvos, Europos ir JAV ekspertai, buvę ir esami sprendimų priėmėjai.

Prisimindami mūsų didžiąją praeitį, tikėdami patriotizmu, ir manydami, kad tarptautiniai santykiai turi būti tvarkomi išminties pagrindais, mes, lietuviai, tikime laiminga Lietuvos ateitimi.

Statys Lozoraitis
Lietuvos diplomatas, užsienio reikalų ministras (1933-1939)

Kodėl konferencijai suteiktas Stasio Lozoraičio vardas?

Sovietų okupacijos laikotarpiu Lietuvos Diplomatijos Tarnybos šefas buvo aukščiausias legalus Lietuvos valstybės pareigūnas de jure. Juo paskirto Stasio Lozoraičio veikla apėmė dvi pagrindines sritis: Lietuvos valstybingumo atkūrimą ir tolimesnį Lietuvos bei jos piliečių teisių ir interesų gynimą.

Metinės „Diplomatijos šefo“ Stasio Lozoraičio vardo konferencijos apie Lietuvos užsienio politiką tikslas – suburti sprendimų priėmėjus, akademikus, ekspertus, visuomenės veikėjus prie apskritojo stalo ir, atsigręžiant į praeitį, kurti šalies užsienio politikos ateities vizijas.

Nuo 2015 m. konferencija nuo lokalaus ekspertinio renginio išaugo iki tarptautinės konferencijos suburiančios ne tik Lietuvos, bet ir užsienio ekspertus, akademikus ir sprendimų priėmėjus.

Renginys kasmet sutraukia daugiau nei 100 dalyvių, susilaukia plataus žiniasklaidos dėmesio. Konferencija tiesiogiai transliuojama lietuvių ir anglų kalbomis, o 2019 metais konferencijos transliaciją stebėjo daugiau 20 000 unikalių vartotojų.

Prisimindami mūsų didžiąją praeitį, tikėdami patriotizmu, ir manydami, kad tarptautiniai santykiai turi būti tvarkomi išminties pagrindais, mes, lietuviai, tikime laiminga Lietuvos ateitimi.

Statys Lozoraitis
Lietuvos diplomatas, užsienio reikalų ministras (1933-1939)
Pagrindinis renginio partneris

Statys Lozoraitis

Lietuvos Diplomatijos Tarnybos šefas, užsienio reikalų ministras, valstybės veikėjas

Biografija