Analizuojame tarptautinius procesus ir Lietuvos vaidmenį juose
Įvykiai Lap 15, 2023

Renginys „Assessing the Enlargement Policy: Geopolitical, Methodological, and Practical Aspects“

Rytų Europos studijų centras (RESC) kartu su Lietuvos užsienio reikalų ministerija ir Lietuvos nuolatine atstovybe ES surengė aukšto lygio diskusiją „Assessing the Enlargement Policy: Geopolitical, Methodological, and Practical Aspects“. Diskusijoje dalyvavo tokie svarbūs asmenys kaip Lietuvos užsienio reikalų viceministrė Jovita Neliupšienė, už kaimynystę ir plėtrą atsakingas ES komisaras Olivér Várhelyi, Suomijos Europos reikalų ministras Anders Adlercreutz, Rumunijos valstybės sekretorė Daniela Anda Grigore Gîtman ir RESC asocijuotasis ekspertas Denis Cenusa. Renginį moderavo RESC direktorius Linas Kojala.

Pagrindinė diskusijos tema buvo geopolitiniai, metodologiniai ir praktiniai ES plėtros politikos aspektai, daugiausia dėmesio skiriant politikos kitimui, siekiant paspartinti tokių šalių kaip Ukraina ir Moldova stojimą į ES. Renginio metu Denis Cenusa pristatė pagrindines neseniai paskelbtos studijos „Upgrading EU Enlargement Methodology: Enhancing Accession Prospects for the New Eastern Candidates“ tezes.

Diskusijos dalyviai pasidalijo įžvalgomis apie besikeičiančią dinamiką regione. Olivér Várhelyi pabrėžė: „Rusijos agresija prieš Ukrainą tapo skambučiu, kuris pažadino. Jei Europa siekia ilgalaikės taikos ir stabilumo, reikės įtraukti naujas valstybes nares.“

O. Várhelyi teigė, kad karas prieš Ukrainą viską pakeitė, todėl reikia iš naujo apsvarstyti esamas priemones ir stojimo politiką. Jis pabrėžė, kad narystė ES dabar turi didelę politinę ir saugumo reikšmę, ypač po karo pradžios. Suomijos Europos reikalų ministras Anders Adlercreutz pridūrė: „Dabar turėsime pakeisti mąstyseną ir sukurti naujas priemones, kad šalys įstotų į ES.“

Viceministrė Jovita Neliupšienė atkreipė dėmesį į Ukrainos pasiekimus vykdant reformas konkrečiuose sektoriuose, net lyginant su kitomis šalimis, įstojusiomis į ES anksčiau. Kartu ji pabrėžė paskatų poreikį, taip pat aptardama grįžtamojo poveikio priemonių galimybes.