Analizuojame tarptautinius procesus ir Lietuvos vaidmenį juose
Įvykiai Geg 13, 2022

Rytų Europos studijų centras ir Užsienio reikalų ministerija skiria paramą Ukrainos žiniasklaidai

2021 m. Rytų Europos studijų centras su Užsienio reikalų ministerijos parama inicijavo Vystomojo bendradarbiavimo projektą „Pagalba nepriklausomai žurnalistikai Ukrainos regionuose“. Projektas, vykdomas su Ukrainos nacionaline žurnalistų sąjunga, buvo nukreiptas į nepriklausomos žurnalistikos plėtojimą šalies regionuose.

Projekto rėmuose, organizuoti mokymai, dvišaliai seminarai ir konsultacijos bei suteikta 10 stipendijų individualiai tiriamajai veiklai regionuose. Tyrimų tematika buvo plėtojama trimis kryptimis: (1) tyrimai susiję su valdymu, valdymo ir politikos reformomis (vietos korupcija, valdžios decentralizacija, regionų finansavimas ir pan.); (2) specifinės temos, tokios kaip moterų vaidmuo politikoje, darbo migracija; bei (3) temos, kuriomis trūksta visuomenės dialogo, kurios silpnai nušviečiamos (tokios kaip persikėlusių žmonių integracijos ir teisių problemos, situacija baudžiamosios/įkalinimo sistemos viduje).

Yuri Pavlyshynets, žurnalistas, tiriantis emigraciją iš Ukrainos kaimo vietovių į miestus, tapo vienu iš kontaktinių asmenų, konsultuojančių migrantus, kuriems nutinka nelaimės užsienio šalyse. Olena Smirnova iš Luhansko, paruošė publikacijų ciklą apie situaciją konflikto zonose iki vasario 24 d. bei suteikė nemažai praktinės informacijos žurnalistams apie saugumą, darbą konflikto zonoje bei Rusijos hibridines atakas. Ypač rekomenduojame susipažinti su Olha Grigoryan publikacijų ciklu apie Mariupolį ir laikinai persikeliančių žmonių gyvenimą (video reportažas: čia). Viso iki karo pradžios paruošta virš 80 publikacijų, teksto bei video formatu. Su publikacijomis ir stipendiantais galima susipažinti projektui sukurtame puslapyje: https://ltmedia.nsju.org/.

Prasidėjus Rusijos okupaciniam karui, likusi granto dalis buvo efektyviai perskirstyta Ukrainos nacionalinei žurnalistų sąjungai. Žurnalistų sąjungos būstinė perkelta iš Kijevo į Ivano Frankivską. Todėl dalis paramos skirta ofiso perkėlimui, direktoriaus ir kelių pagalbinių žmonių darbo apmokėjimui. Iš čia administracija aktyviai tęsia darbus, nuolatos atnaujina informaciją (https://nsju.org). Žurnalistų sąjunga vienija žurnalistus visoje šalyje ir veikia tinklo principu, jos pagrindinė funkcija – užtikrinti ir atstovauti žurnalistų interesus. Todėl, internetinė platforma bei vidinis komunikacijos tinklas, jungiantis 19 000 narių, intensyviai naudojamas lokalizuojant žurnalistus bei teikiant jiems būtinąją pagalbą. Administracijos darbuotojai padeda ieškoti dingusių kolegų, rengia nuotolinius susitikimus žurnalistams, kurių metu dalinamasi naujausiomis žiniomis ir praktikomis. Projekto lėšų dėka žurnalistams ir jų šeimų nariams padedama persikelti į saugesnes zonas, suteikta humanitarinė pagalba žurnalistams bei jų šeimų nariams, ieškoma darbo persikėlusiems žurnalistams, įskaitant užsienyje. Konflikto zonose ruošiantiems žinias iš fronto žurnalistams suteikiamos saugumo priemonės.

Už galimybę suteikti paramą kolegoms Ukrainoje dėkojame Užsienio reikalų ministerijai.

Sąjungą galite sekti socialiniuose tinkluose:

https://www.facebook.com/nsju.org/

https://twitter.com/nsju_org

Taip pat aukoti Ukrainos žurnalistams galite per Tarptautinės žurnalistų federacijos sukurtą iniciatyvą: https://donorbox.org/donation-to-the-ifj-safety-fund-for-journalists-in-ukraine.