Analizuojame tarptautinius procesus ir Lietuvos vaidmenį juose
Apžvalga Geg 03, 2023

Baltarusijos tendencijos 2023-07. Pavasarinis šaukimas Baltarusijoje

PAVASARINIS ŠAUKIMAS. Balandžio 26 d. Baltarusijoje prasidėjo pavasario šaukimas į kariuomenę atlikti privalomosios karinės tarnybos. Pačią pirmąją dieną į kariuomenę buvo išsiųsta apie tūkstantį šauktinių. Šaukimas vyks iki gegužės 5 d., jo metu apie 40 tūkst. jaunuolių bus pašaukti atvykti į karinio komplektavimo skyrius. Planuojama, jog , balandžio-gegužės mėn. tarnauti bus paskirti apie 10 tūkst. šauktinių. Šiuo metu į Baltarusijos kariuomenę nėra šaukiami aukštosiose mokyklose studijuojantys asmenys, tačiau balandžio 10 d. Baltarusijos saugumo tarybos valstybės sekretorius Aleksandras Volfovičius pasiūlė ateityje grįžti prie studentų šaukimo į kariuomenę praktikos.

ASTRAVO ELEKTRINĖS ATLIEKŲ SAUGYKLA. Balandžio 30 d. Baltarusijos Nepaprastųjų situacijų ministerijos Branduolinės ir radiacinės saugos departamento vadovė Olga Lugovskaja pranešė, kad per artimiausius pusantrų metų Baltarusijoje bus parinkta vieta radioaktyviųjų atliekų atliekynui. Šiuo metu yra parengtos teisinio reguliavimo normos, kurios nustatyto reikalavimus vietai, kurioje bus įrengtas atliekų saugykla. Anksčiau buvo skelbta, kad Baltarusijos valdžia renkasi iš trijų galimų vietų, tačiau nedetalizuojant dėl jų lokacijos. O. Lugovskajos teigimu, šios galimos vietos bus arba šalia Astravo atominės elektrinės, arba Černobylio radioaktyviosios taršos teritorijoje, įskaitant Polesės valstybinį rezervatą.

SANKCIJOS. Balandžio 24 d. buvo paskelbta „Naujųjų idėjų centro“ studija apie sankcijų įtaką Baltarusijos regionams. Anot studijos, sankcijos veikia ir Baltarusijai taikomų sankcijų neigiamas poveikis jaučiamas tiek nacionaliniu, tiek regioniniu lygiu, net ir atsižvelgiant į gana sėkmingą eksporto perorientavimą ir pajamų iš naftos perdirbimo sektoriaus perskirstymo poveikį. Sankcijų apribojimai kelia naujų grėsmių šalies ekonomikai (įmonių perkėlimas, augimo taškų praradimas), ir  stiprina senus natūralius neigiamus veiksnius (demografinės problemos, socialinė atskirtis). Sankcijų neigiamas poveikis buvo ypač stiprus 2022 m. pirmąjį pusmetį ir pasižymėjo mažėjančiu realiu darbo užmokesčiu, mažėjančiu verslo aktyvumu ir mažėjančiu darbuotojų skaičiumi. Po to ekonomika iš dalies prisitaikė prie sankcijų režimo, tačiau ilgalaikis antrinis sankcijų poveikis Baltarusijos ekonomikai gali būti skausmingesnis nei tiesioginės ribojamosios priemonės, kadangi vis opesne tampa vietos regioninių biudžetų finansavimo problema. Jų subsidijavimas tebėra itin didelis, o dėl sankcijų poveikio galimybės remti juos iš nacionalinio biudžeto mažėja. Tuo pat metu vis didėja nacionalinio biudžeto priklausomybė nuo paramos iš Rusijos Federacijos.

V. BABARYKOS HOSPITALIZACIJA. Balandžio 25 d. buvęs bankininkas ir kandidatas į prezidentus 2020 m. rinkimuose Viktoras Babaryka, kolonijoje atliekantis 14 metų laisvės atėmimo bausmę, buvo hospitalizuotas ir pristatytas į Novopolocko ligoninę su stipraus sumušimo požymiais. Pasak jo artimųjų, prieš tai jis du mėnesius beveik nuolat buvo laikomas karceryje ir negaudavo korespondencijos.

Po hospitalizacijos jo artimiesiems nebuvo leista jo aplankyti ir tikslios tolimesnės informacijos apie jo buvimo vietą bei sveikatos būklę iki šiol nėra.

Balandžio 30 d. Čekijos ir Prancūzijos užsienio reikalų ministerijos bei JAV Valstybės departamento Demokratijos, žmogaus teisių ir darbo biuras išreiškė susirūpinimą ir paragino Minską pateikti visą informaciją Viktoro Babarykos būklę.

LIETUVIŲ ASOCIACIJOS UŽDARYMAS. Balandžio 28 d. Gardino apygardos teismas priėmė sprendimą likviduoti visuomeninę Baltarusijos lietuvių asociaciją „Gimtinė“. Teismo proceso išvakarėse Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje dėl ketinimo likviduoti „Gimtinę“ buvo įteikta protesto nota Baltarusijos ambasados atstovui. Notoje buvo teigiama, kad į tokius Baltarusijos veiksmus bus griežtai reaguojama, ir Lietuva iškels šį klausimą tarptautinėse organizacijose.

„Gimtinė“ egzistavo daugiau kaip 20 metų. Ji buvo įkurta vidurinės mokyklos pagrindu, su lietuvių dėstomąja kalba Varanavo rajono Pelesos kaime. Lietuviška Pelesos vidurinė mokykla taip pat buvo uždaryta praėjusių metų rugpjūtį. Šiuo metu veikiančia Baltarusijoje lieka tik viena lietuviška mokykla Rimdžiūnuose.

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto magistras, prie RESC komandos prisijungė 2022 m. Antonas prisideda prie analitinio ir informacijos turinio kūrimo, koncentruojasi į Rusijos, Baltarusijos, Rytų partnerystės šalių tematiką.