Analizuojame tarptautinius procesus ir Lietuvos vaidmenį juose
Tyrimas Rgp 03, 2020

Lietuvos ir Turkijos santykiai bei Baltijos regiono saugumas

Santrauka

Ši studija analizuoja Lietuvos galimybes sustiprinti esamus ir/ar atrasti naujus įtakos svertus Turkijos atžvilgiu. Nepaisant pagrįsto nerimo dėl Ankaros Euroatlantinės orientacijos ateities, Turkiją yra ir bent vidutiniu laikotarpiu liks susaistyta su Vakarais stipriais saugumo ir ekonominiais ryšiais. Kartu, dėl sudėtingos Turkijos padėties regione, komplikuotų santykių su Rusija bei daugialypių iššūkių vidaus politikoje, Ankara negali atsisakyti bendradarbiavimo su savo partneriais Vakaruose ir turi rimtų paskatų jį gilinti. Ši situacija tampa tik aktualesnė pasaulį sukausčiusios koronaviruso pandemijos kontekste. Atitinkamai, Lietuva turi nemažai galimybių išplėtoti santykius su Turkija tiek dvišaliuose, tiek daugiašaliuose formatuose taip, jog ateityje Ankaros elgesys būtų labiau nuspėjamas ir lengviau suvaldomas.

Turkijos ir Lietuvos santykių analizė studijoje išskirta į dvi dalis. Pirmojoje analizuojama, kaip Lietuva gali pasiekti ambicingesnį bendradarbiavimo su Turkija lygį Euroatlantinio saugumo struktūrose. Antrojoje analizuojama, kaip Vilnius gali išvystyti produktyvų bendradarbiavimą su Ankara ES-Turkijos politikos kontekste. Pristačius Lietuvos ir Turkijos santykių perspektyvas šiuose kontekstuose, pateikiamos rekomendacijos tiek daugiašalėms, tiek dvišalėms bendradarbiavimo iniciatyvoms. Prieš pristatant Lietuvos ir Turkijos santykių analizę bei rekomendacijas, kitame skyriuje pateikiama trumpa Turkijos interesų, strateginio elgesio, bei ekonominė ir geopolitinės padėties apžvalga.

Justinas Mickus yra Vyriausybės strateginės analizės centro politikos analitikas, Europos užsienio santykių tarybos (European Council on Foreign Relations) ir Rytų Europos studijų centro asocijuotasis tyrėjas. 2022 m. jis taip pat tapo Vokietijos Maršalo fondo Jungtinėse Valstijose programos „ReThink.CEE“ nariu. J. Mickaus analitinė veikla sutelkta į Europos Sąjungos integracijos, tarptautinės politinės ekonomijos, užsienio politikos ir didžiosios strategijos kūrimo klausimus. J. Mickus politikos mokslų ir tarptautinių santykių išsilavinimą įgijo Kembridžo (MPhil, 2021) ir Prinstono (BA, 2020) universitetuose.