Analizuojame tarptautinius procesus ir Lietuvos vaidmenį juose
Apžvalga Rgp 01, 2020

Rytų partnerystė ir Lietuva: silpnybės, stiprybės ir atviros galimybės

Santrauka

Šis dokumentas – tai Rytų Europos studijų centro (RESC) 2020 m. surengto uždarų diskusijų apie Lietuvos Rytų politiką ciklo santrauka. Diskusijos organizuotos siekiant aptarti Lietuvos strateginius prioritetus santykiuose su Rytų partnerystės šalimis, atsižvelgiant į dvišalį, regioninį ir platesnį europinį kontekstą. Diskusijų dalyviai – diplomatai, ekspertai – penkiuose renginiuose aptarė šešias (pagal diskusijų objektų – valstybių – skaičių) temas: Lietuvos santykius su Baltarusija, Ukraina, Sakartvelu, Moldova, Armėnija ir Azerbaidžanu. Šiame dokumente yra pateikiama visų išvardintų šalių, išskyrus diskusijos apie Baltarusiją, santraukos, kadangi Baltarusija dėl savo strateginės svarbos Lietuvai ir aktualių įvykių 2020 m. yra aptariama atskirame dokumente. Diskusijose svarstytas Lietuvos ir rytinių kaimynių – Rytų partnerystės šalių – bendradarbiavimas, dabartinių santykių būklė, naujų politinių ir diplomatinių iniciatyvų perspektyvos. Atsižvelgiant į renginiuose aptartų temų skaičių, ši santrauka dalijama į šešis skyrius. Kiekvienas skyrius apima specifines potemes – ekonomikos, saugumo, kultūros, vidaus bei užsienio politikos ir t. t. Dokumente pateikiamas diskusijos dalyvių pateiktos informacijos ir išreikštų nuomonių apibendrinimas.