Analizuojame tarptautinius procesus ir Lietuvos vaidmenį juose

Rytų Europos studijų centro (RESC) veiklos ataskaitos ir viešieji pirkimai

RESC dokumentai

Vidutinės pareigybių mėnesinės algos 2024 ketv. 2
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2024 m. birželio 30 d.
Finansinės atskaitomybės ataskaita 2024 m. kovo 31 d.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2024 m. kovo 31 d.
Vidutinės pareigybių mėnesinės algos 2024 ketv. 1
Vidutinės pareigybių mėnesinės algos 2023 ketv. 4
Finansinės atskaitomybės ataskaita 2023 m. gruodžio 31 d.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023 m. gruodžio 31 d.
Finansinės atskaitomybės ataskaita 2023 m. rugsėjo 30 d.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023 m. rugsėjo 30 d.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023 m. birželio 30 d.
Finansinės atskaitomybės ataskaita 2023 m. birželio 30 d.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023 m. kovo 31 d.
Finansinės atskaitomybės ataskaita 2023 m. kovo 31 d.
Korupcijos prevencijos tvarka
Pranešėjų apsaugos aprašymas
Viešosios įstaigos Rytų Europos studijų centro įstatai
Rytų Europos studijų centro pareigybių sąrašas
Rytų Europos studijų centro vidaus tvarkos taisyklės
Rytų Europos studijų centro Valdybos darbo reglamentas
Rytų Europos studijų centro Patarėjų tarybos darbo reglamentas
Rytų Europos studijų centro viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės
Rytų Europos studijų centro asmens duomenų tvarkymo tvarkos aprašas
Rytų Europos studijų centro praktikos atlikimo tvarkos aprašas