Analizuojame tarptautinius procesus ir Lietuvos vaidmenį juose
Apžvalga Rgp 30, 2022

Ukrainos, Moldovos ir Sakartvelo narystė ES. Plėtra nuo Vakarų Balkanų iki Rytų partnerystės

Santrauka

Analitinėje apžvalgoje pateikiamos kelios pagrindinės išvados. Pirma, pagrindinės trejeto narystės ES paraiškų priežastys yra Rusijos agresija prieš Ukrainą, radikalus ES saugumo persvarstymas, susijęs su Rytų Europa, ir Ukrainos politinis veržlumas, pralaužęs ankstesnį nenorą plėstis į Rytus. Antra, ES Komisija trejetui iškėlė skirtingas sąlygas. Tik Sakartvelui buvo iškeltos papildomos sąlygos įgyti ES kandidatės statusą dėl demokratijos susilpnėjimo, siejamo su oligarchine įtaka valstybės institucijoms, todėl Sakartvelo politiniai rezultatai buvo prastesni nei kandidačių statusą gavusių Ukrainos ir Moldovos. Trečia, trejeto sektorių trūkumai, neleidžiantys užtikrinti ES taisyklių, yra panašūs tokiose srityse kaip socialinė politika ir užimtumas, teismai, aplinka ir žemės ūkio bei kaimo plėtra. Nuolatinį susirūpinimą kelia efektyvios teismų sistemos kūrimas ir kova su korupcijos ir oligarchijos reiškiniais.

RESC asocijuotasis ekspertas ir Vokietijos Gyseno Justo Lybigo universiteto politikos mokslų instituto mokslinis darbuotojas ir doktorantas, tiriantis pasaulinę valdyseną bei valstybių ES kaimynystėje atsparumą. 2015–2021 m. paskelbė daug publikacijų apie Europos integraciją, ES ir Rusijos sąveiką, gerą valdyseną ir energetinį saugumą Rytų Europoje. D. Cenusa taip pat yra asocijuotasis ekspertas Moldovos analitiniame centre „Expert-Grup“, kuriame nuo 2015 m. koordinuoja SIDA finansuojamą bendrą projektą su Briuselio Europos politikos studijų centru, tiriantį Sakartvelą, Moldovą ir Ukrainą.