Naujienos

Įvyko asocijuotų Rytų partnerystės parlamentarų vizitas Lietuvoje

2017 Lapkričio 10, 09:45

Lapkričio 6-10 dienomis Lietuvoje darbinio-mokomojo vizito viešėjo svečiai iš trijų asocijuotų Europos Sąjungos Rytų partnerystės valstybių – Ukrainos, Gruzijos ir Moldovos. Mokomoji išvyka įvyko VšĮ „Rytų Europos studijų centras“ projekto „Parlamentarų mokymai Rytų partnerystės šalyse“, kurį finansavo Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo programa, rėmuose. Pagrindinis projekto tikslas buvo padėti šioms šalims stiprinti įstatymų leidžiamosios valdžios veiklos efektyvumą atstovaujant piliečių interesus, taip pat perduoti Lietuvos patirtį Europos integracijos kelyje, didžiausią dėmesį skiriant ES teisės perkėlimo mechanizmams. 

Plačiau

Pasikeitė Rytų Europos studijų centro vadovas 

2017 Rugsėjo 07, 14:22

Nuo rugpjūčio mėn. pabaigos Rytų Europos studijų centrui laikinai vadovauja Dovilė Šukytė. Vadovo pasikeitimas įvyko RESC direktoriui Linui Kojalai išvykus pagal Fulbright studijų programą į Harvardo universitetą, JAV. 

Plačiau
Išrinkta RESC valdyba 2017 Birželio 05, 12:50

Rytų Europos studijų centre 2017 m. biržeio 2 d. įvykusiame dalininkų susirinkime patvirtinti organizacijos įstatų pakeitimai bei naujas valdymo organas - valdyba.

Plačiau

Skirkite 2 proc. GPM mūsų veiklai!

2017 Kovo 28, 14:49

VšĮ "Rytų Europos studijų centras" - jau vienuoliktus veiklos metus skaičiuojantis analitinis centras. Esame nevyriausybinė, ne pelno organizacija, veikianti vykdomų projektų pagrindu, todėl visos paramos formos mums yra svarbios užtikrinti veiklų tęstinumą ir kokybę. Kviečiame prisidėti prie RESC veiklos ir skirti mums paramą, kuri jums nieko nekainuoja - 2 proc. GPM. 

Plačiau

Saugumo situacijos Baltijos šalyse apžvalga

2016 Rugsėjo 19, 17:57

Pristatome RESC praktikanto Justino Mickaus tekstą, kuriame apžvelgiama Baltijos valstybių saugumo situacija vertinama per aktualių geopolitinių įvykių perspektyvą. Tekste nagrinėjama: kokios grėsmės regiono saugumui yra matomos, kokios strategijos toms grėsmėms pašalinti yra taikomos ir kokie klausimai lieka už įprastinės diskusijos ribų. Pirmojoje teksto dalyje apžvelgiami du pagrindiniai grėsmės veiksniai: tradicinė Rusijos karinės agresijos grėsmė ir Kremliaus vykdoma hibridinio karo kampanija. Antrojoje dalyje trumpai aprašomi saugumui pavojų keliantys veiksniai, kurie dažnai lieka ignoruojami dominuojančiame diskurse: tai ekonominis, politinis ir socialinis Baltijos šalių klimatas bei trišalio bendradarbiavimo stygius.

Plačiau
Visos naujienos

Šiuo metu vyksta

Nauja studija - ES Rytų partnerystės politika: kaštai, nauda ir ateities iššūkiai 2017 Lapkričio 16, 14:00
RESC džiaugiasi galėdamas pristatyti studiją „Europos Sąjungos Rytų partnerystės politika: kaštai, nauda ir ateities iššūkiai", kurioje aptariami šešių Rytų partnerystės šalių bendri ir atskiri pasiekimai, problemos ir kylantys iššūkiai. Didžiausią dėmesį skiriant pažangiosioms Rytų partnerystės valstybėms - Gruzijai, Moldovai ir Ukrainai - studijoje keliamas klausimas dėl tolesnio reformų proceso, efektyvaus teisėkūros harmonizavimo prie ES teisyno (acquis) ir politinės valios išlikti eurointegracijos kelyje. Į tai yra žvelgiama per proceso kaštų bei naudos prizmę, skaidant ją į valdžios, verslo ir visuomenės lygmenis.
Plačiau

Tarptautinė saugumo ekspertų konferenciją „Rytų partnerių indėlis į Europos saugumą ir gynybą – praktinis Europos Sąjungos Globalios strategijos įgyvendinimas“

2017 Rugsėjo 29, 15:50

Š.m. rugsėjo 26-28 d. įvyko trečioji tarptautinė saugumo ekspertų konferencija „Rytų partnerių indėlis į Europos saugumą ir gynybą – praktinis Europos Sąjungos Globalios strategijos įgyvendinimas“. Renginį organizavo Lietuvos krašto apsaugos ministerija kartu su RESC bei partneriais.

Plačiau
Studentai kviečiami dalyvauti „Vilnius Model UN 2017“ 2017 Rugsėjo 20, 18:06
Spalio 24 d., Jungtinių Tautų 72-ųjų metinių progą, Rytų Europos studijų centras kartu su Švedijos institutu, Švedijos ambasada Lietuvoje ir Lietuvos Užsienio reikalų ministerija organizuoja JT simuliaciją „Vilnius Model UN 2017“. „JT modelis“ turi ilgametes tradicijas ir yra organizuojamas nuo 1949 m. Nuo pat pradžių renginys prisidėjo ruošiant būsimus šalių ir tarptautinių organizacijų vadovus. Tarp jų ir buvęs JT generalinis sekretorius Ban Ki Moonas, JAV Aukščiausiojo teismo teisėjas Stephenas Breyeras, Obamos administracijos nacionalinio saugumo patarėjas Thomas Donilonas.
Plačiau

Kviečiame į metinę RESC konferenciją „Baltijos jūros regionas: dabarties ir ateities perspektyvos“

2017 Rugsėjo 07, 14:25

Tęsdamas prieš du metus pradėtą tradiciją 2017 m. rugsėjo 19 d. RESC organizuoja kasmetinę „diplomatijos šefo“ Stasio Lozoraičio vardo konferenciją, skirtą Lietuvos užsienio politikos aptarimui, įvertinimui ir ateities vizijos kūrimui. Šių metų konferencijos tema „Baltijos jūros regionas: dabarties ir ateities perspektyvos“. Sieksime aptarti bendradarbiavimo pasiekimus Baltijos jūros regione energetikos, ekonomikos, infrastruktūros ir transporto srityse, taip pat įvertinti regiono vaidmenį transatlantinėje saugumo architektūroje bei pateikti ateities prognozes. 

Plačiau
Kvietimas dalyvauti atrankoje į Vilniaus jaunųjų lyderių susitikimą (Registracija baigta) 2017 Rugpjūčio 01, 15:03

Jauni profesionalai iš Baltijos šalių, Baltarusijos, Gruzijos, Moldovos, Rusijos ir Ukrainos, ypatingai mokslininkai, žurnalistai ir pilietinės visuomenės atstovai su žiniomis ir darbo patirtimi visuomenės informavimo ir švietimo, kovos su propaganda, mitais ir dezinformacija srityse, kviečiami dalyvauti atrankoje į pirmąjį Vilniaus jaunųjų lyderių susitikimą, kuris vyks 2017 m. rugsėjo 25-29 d. Vilniuje. Susitikimą organizuoja Rytų Europos studijų centras kartu su DELFI bei Tarptautiniu rinkimų tyrimų centru. Renginį remia Nacionalinis demokratijos fondas (JAV), Švedijos institutas ir Švedijos ambasada Vilniuje.

Plačiau
Visi renginiai